Fons bibliogràfic Enric Gadea Buisán

Descripció
El fons bibliogràfic Enric Gadea Buisán té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzable i accessible tota la producció científica d'aquest catedràtic de la Universitat de Barcelona. La col·lecció també inclou documents que fan referència a la seva persona i a la seva obra. Alhora, amb la creació d'aquesta col·lecció, la Biblioteca vol retre homenatge a la figura d'aquest destacat membre de la Universitat de Barcelona.
 
El fons s’ha constituït a partir de donacions fetes pel Departament de Zoologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i pel mateix Dr. Gadea. També s'hi han inclòs obres de què ja disposava la Biblioteca de Biologia o bé localitzades en altres centres. El fons està format bàsicament per articles —originals i/o fotocòpies— i llibres.
Més informació