Fons de la Casa d'Amèrica de Barcelona

Descripció
Aquest magnífic fons documental es compon d'uns 32.000 títols de monografies, 1.000 títols de publicacions periòdiques, unes 800 caixes amb retalls de premsa i l'arxiu de la institució. Tot el conjunt va ser donat a la Fundació Figueras l'any 1982 i integrat amb la resta del fons d’aquesta Fundació a la Biblioteca del Pavelló de la República.
 
Recentment aquest fons ha estat traslladat al CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa - Recerca, atesa la temàtica de les obres. 
 
L'arxiu documental i bibliogràfic d'aquesta institució resulta essencial per abordar les relacions entre Espanya (especialment Catalunya) i Amèrica en un període crucial que va des de la pèrdua de les darreres colònies de Cuba i Puerto Rico, el 1898, fins a l'inici de la dictadura del general Franco en finalitzar la Guerra Civil. 
 
L'any 2005 Catalunya recupera la tradició americanista que va tenir la Casa d'Amèrica de Barcelona a través de l'actual Casa Amèrica Catalunya, que pretén convertir-se en un pont de diàleg i col·laboració entre la societat iberoamericana i la catalana.
Consulta

Fons de 32.000 títols de monografies, catalogat en fitxers manuals i consultable al CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa.
 

 Inventari del fons de 1.000 títols de publicacions editat el 1994 sota el títol Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M. Figueras.

 Inventari del Fons d’arxiu de la Casa d'Amèrica de Barcelona.

 

Més informació

 Web de la Casa Amèrica Catalunya

 Casa Amèrica Catalunya a la Viquipèdia

 Dalla Corte, Gabriela. El Archivo documental del americanismo catalán: una historia centenaria para la Casa de América (1909-1968) [en línia]. Barcelona: Casa Amèrica Catalunya, 2013.