Col·lecció de llibres de text

Descripció
La col·lecció de libres de text, amb més d’11.000 exemplars, cobreix un període molt extens: des de 1834 fins a l’actualitat. En formen part tots els llibres de text dels ensenyaments, tant dels plans antics com de l’actual, i hi estan representades les principals editorials catalanes i algunes d’espanyoles.
 
La seva finalitat és proveir els futurs mestres d’un fons de llibre escolar per tal que puguin fer-ne l'anàlisi de contingut, estudis comparatius, etc.
Consulta

Està organitzada per seccions, en què s’agrupen per matèries i ensenyaments:

  • Pla vigent (a partir de 1990) que s’agrupa per cicle o etapa:
Més informació