Col·lecció de literatura infantil i juvenil

Descripció
La col·lecció de literatura infantil i juvenil té el seu origen en l'antiga Biblioteca de Formació de Professorat, en la donació que, a través i gràcies a la professora Anna Díaz-Plaja, van fer els pintors Josep Roca Sastre i Mercè Llimona, i en la donació de la professora Margarida Prats durant els anys 80. Posteriorment s'amplià gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca del Campus de Mundet i el Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, així com dels donatius d'editorials especialitzades.
 
Així, el 1998 aquesta col·lecció tenia aproximadament uns 6.000 llibres. La classificació seguia les pautes ja clàssiques de l'Anuari de Biblioteques Populars. Barcelona: Direcció Tècnica de Biblioteques,1932. P. 314. I de l'adaptació que en va fer Jordi Rubió i Balaguer.
 
A l'any 2002 les professores Anna Díaz-Plaja (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura) i Teresa Duran (Departament d'Educació Visual i Plàstica) van proposar a la Biblioteca del Campus de Mundet fer la donació dels seus respectius fons bibliogràfics, la qual, per diversos motius, no es va poder dur a terme fins al novembre de 2008.
 
Fruit de la col·laboració amb aquell Departament, les responsables d'aquesta secció de la Biblioteca van participar en el grup de recerca Els centres de documentació especialitzats en literatura infantil i juvenil en la formació d'ensenyaments.
 
Actualment, ambdues formen part del seminari «Llegir, Mirar i Escoltar» (UB, campus de Mundet), amb el qual s'han organitzat diverses exposicions amb el fons de Literatura infantil i juvenil des de 2005.
Més informació