Fons de l'Editorial Mateu

Descripció
Editorial MateuFons bibliogràfic format a partir de la donació de Montserrat Mateu, filla de l'editor Francisco Mateu.
 
La donació inclou les publicacions que es van fer durant els gairebé trenta anys que l'Editorial Mateu va estar activa (1945-1973), a més dels catàlegs, les fotografies i altres documents de l'Editorial. Aquesta documentació permet estudiar el funcionament i l'evolució d'una editorial de la postguerra espanyola.
 
Consulta

 Fons imprès de l'Editorial al Catàleg de la UB

 Documentació

 Inventari del Fons de l'Editorial Mateu

 Fotografies

 També podeu consultar la publicació commemorativa d'aquesta donació en diverses biblioteques del CRAI de la UB. 

 

 

Més informació