Col·legi de Cirurgia de Barcelona

Descripció
 
La col·lecció recull els fons de la biblioteca del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, el segon creat a Espanya, l’any 1760, després del de Cadis. Carles III el va fundar a instàncies del seu metge, Pere Virgili, dins el context d’auge de les acadèmies científiques i de l’esperit de la Il·lustració.
 
Cal recordar que unes dècades abans totes les universitats de Catalunya havien estat clausurades i només funcionava la de Cervera. Així doncs, el Reial Col·legi i aquesta Universitat eren les úniques institucions on es podien portar a terme estudis de medicina. Les dues mantenien una estreta relació i els estudiants de medicina de la Universitat de Cervera havien de practicar anatomia al Col·legi.
 
Més endavant, a partir de la reforma de 1827, el Col·legi es constituí en Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia, i integrava les dues especialitats.
 
Molts dels llibres encara conserven el segell de la biblioteca que mostra una mà amb un ull al palmell, símbol de la pràctica de la cirurgia.
 
El 1842, amb el trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona, la institució es convertí en Facultat de Ciències Mèdiques, amb seu (fins a la construcció de la nova facultat i Hospital Clínic a inicis del segle XX) al mateix edifici del Col·legi al costat de l’antic hospital de la Santa Creu.
 
La part de la col·lecció anterior a l’any 1820 del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona fou traslladada des de l’edifici de l’Hospital Clínic al CRAI Biblioteca de Fons Antic als anys 90, seguint la voluntat de reunir en aquesta biblioteca tot el fons antic.
Consulta

 

 El Col·legi de Cirurgia de Barcelona al catàleg de la UB

 

 Col·lecció digital: Col·legi de Cirurgia de Barcelona (BIPADI, Biblioteca Digital Patrimonial de la UB)

 

 

Vegeu també la col·lecció especial Juntas Literarias del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

Més informació

 Massons, Josep Maria. Història del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1842). [Barcelona] : Fundació Uriach 1838, 2002.

 

 Usandizaga, Manuel. Historia del Real Colegio de Cirugía de Barcelona : 1760-1843. Barcelona : Instituto Municipal de Historia, 1964.