Fons de Bioètica i Dret

Descripció

El fons bibliogràfic de Bioètica i Dret és una col·lecció especial de la Biblioteca de Dret, creada amb l’aportació dels llibres donats per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD).

Aquesta entitat  és un centre d’investigació i transferència de coneixement que s’emmarca al voltant de les implicacions ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina.
La col·lecció donada comprèn més de 1.000 llibres i altres documents relacionats amb la bioètica i el dret.
Més informació

  Web de l'Observatori

  Revista de l'Observatori: Revista de Bioética y Derecho

 

Ubicació