Publicada la Memòria d’activitats 2023 del CRAI de la UB

Publicada la Memòria d’activitats 2023 del CRAI de la UB

Ja s'ha publicat al Dipòsit Digital la Memòria d’activitats 2023 del CRAI de la Universitat de Barcelona. A la presentació, Judit Casals, directora del CRAI, destaca, entre d’altres, els següents aspectes: 

Ha estat un any marcat pel període de reflexió amb motiu de l’elaboració de la nova estratègia del CRAI, un any de reflexió conjunta, de moltes lectures i d’anàlisi de tendències internacionals en el nostre àmbit. 

Hem continuat millorant el nostre sistema de gestió de biblioteques, l’Alma, afegint noves funcionalitats: el gener s’incorpora, a totes les biblioteques, l’adquisició de monografies per comandes seguint el model de la nostra institució de compra de manera centralitzada. (...) es va incorporar al Campus (Virtual) el Wooclap, una eina interactiva que permet crear activitats en les quals l’alumnat pot participar de forma activa i simultània a través dels seus dispositius mòbils, mostrant les respostes en temps real. 

Per promocionar l’accés obert i la ciència oberta, s’han dut a terme moltes actuacions, com la participació en grups de treball internacionals, o activitats a totes les biblioteques durant la Setmana de l’Accés Obert. 

En l’àmbit intern del CRAI i del CSUC, i mitjançant un grup de treball dedicat, s’està molt pendent del procés de transició del sistema de comunicació científica cap a un estadi més obert, i fent la distribució dels APC (article processing charges) als investigadors. S’han signat tres acords transformatius nous (...). 

Podeu consultar la Memòria d’activitats 2023 a la pàgina Memòries i publicacions del Web del CRAI, on també trobareu l’accés a les anteriors memòries anuals. O directament al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, dins de la col·lecció Memòries d’activitats (CRAI-UB).