Punts de Suport a la Docència

L'objectiu dels Punts de Suport a la Docència és oferir als docents de la UB un únic lloc d'atenció a les sol·licituds de suport en els diferents serveis des de cadascun dels CRAI biblioteques.

 

 

(m): torn de matí

(t): torn de tarda