Scaletta, Carlo Cesare. Scuola mecanico-speculativo-pratica :...

antic 605,00 euros
Scaletta, Carlo Cesare. Scuola mecanico-speculativo-pratica : in cui si esamina la proporzione, che ha la potenza alla resistenza del corpo grave ... In Venezia : presso Antonio Mora ..., 1745.  

Primera edició impresa a Venècia d’aquest tractat de mecànica publicat originàriament a Bolonya l’any 1711 i que, segons consta al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, és l’únic exemplar de l’obra existent a l’Estat espanyol.

 

L’obra passa revista en els seus diferents capítols a aspectes de l’enginyeria civil com la construcció de pous, edificis, ponts, etc. Destaca la portada a doble tinta, les caplletres ornades i els culsdellàntia, així com els diversos gravats calcogràfics il·lustratius que es troben al llarg del text. En relació amb aquest darrer punt, mereix una menció especial el gravat calcogràfic inicial, signat pel mateix autor, Carlo Cesare Scaletta, i que representa un sistema d’elevació per a l'erecció d'un obelisc.

Restauració
 Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, reintegració de perforacions per insectes.
 Enquadernació en pergamí; neteja mecànica, reintegració, rectificació de  formacions i muntatge.
Cost
Cost pendent:  1.500,00 euros
Scaletta, Carlo Cesare. Scuola mecanico-speculativo-pratica :...
Estat
Pendent d'apadrinar