Homer. Omēroy Odysseia ...

Codi 07 CM-1351 - Garcia Muriel 50 €; Marcos Hierro 150€
Homer. Omēroy Odysseia = Homeri Odyssea : id est de rebus ab Vlysse gestis : eiusdem Batrachomyomachia & Hymni. [Genevae] : e typographia Ioannis Crispini atrebati, 1567    
Edició bilingüe, grec i llatí en pàgines contraposades, de l’Odissea i de dos de les obres atribuïdes a Homer, els Himnes homèrics i la Batrachomyomachia. És el segon volum d’una edició en 2 volums de l’obra completa impresa per Jean Crispin. El primer volum està datat el 1560.
 
Imprès en format 16º, porta la marca de l’impressor a la portada, algunes caplletres ornades, frisos i altres ornamentacions dins el text.
 
Segons el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español és un dels tres exemplars que es troben a l’Estat espanyol, juntament amb el de la BNE i un altre del Centro Superior de Estudios Teológicos del Seminario Mayor de León.
Restauració
 Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, desedificació, reserva alcalina, consolidació
 Enquadernació en pergamí; neteja, hidratació, reintegració de pèrdues per corcs i muntatge
Homer. Omeroy Odysseia
Estat
Apadrinat