Zurita y de Castro, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragon ...

antic Cost V. 1: 968,00 euros Cost V. 2: 968,00 euros Cost V. 3: 1.149,00 euros Cost V. 4: 1.089,00 euros Cost V. 5: 1.186,00 euros Cost V. 6: 1.089,00 euros
Zurita y de Castro, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragon / compvestos por Geronymo Çvrita ... Impressos en Çaragoça : en el Colegio de S. Vicente Ferrer, por Lorenço Robles ... : a costa de los administradores del General, 1610. 6 vols.  
Es tracta de l’obra més ambiciosa de Jerónimo Zurita, historiador aragonès, fill del metge de cambra de Ferran el Catòlic i Carles I, amb una formació humanista molt important (estudià retòrica, llatí i grec a Alcalà de Henares i dominava diverses llengües modernes com el francès, italià, portuguès i el català).
Zurita fou també el primer cronista oficial del regne d’Aragó, nomenat per les seves corts el 1548. Aquest fet i els viatges que va fer pels Països Baixos, Sicília, Nàpols i Roma, l’ajudaren molt a recollir material i informació per a la redacció de les seves obres.
En els Anales  s’ocupa de la història de la Corona d’Aragó des de la invasió musulmana, fins al regnat de Ferran el Catòlic.
 
Els 6 volums provenen del convent de Sant Josep de Barcelona.
 
Restauració

Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, desedificació, reserva alcalina, consolidació, reintegració de pèrdues per corcs.
Enquadernació en pergamí; neteja, hidratació, reintegració de pèrdues, corcs i muntatge.

Cost
Cost V. 1: 2.500,00 euros Cost V. 2: 2.500,00 euros Cost V. 3: 2.500,00 euros Cost V. 4: 2.500,00 euros Cost V. 5: 2.500,00 euros Cost V. 6: 2.500,00 euros
Zurita y de Castro, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragon
Estat
Pendent d'apadrinar