Eiximenis, Francesc. Cercapou [Manuscrit]

CRAI (anònim 04): 1.056 euros
Eiximenis, Francesc. Cercapou [Manuscrit] / compost per lo reverend pare en Crist mestre Francesch Eximenis. Art de ben morir. 14--

El manuscrit 2 conté el Cercapou, una de les cinc còpies manuscrites localitzades d’aquesta obra del franciscà Francesc Eiximenis. És un tractat devocional organitzat en forma de diàleg on s’exposen els principis de la fe cristiana. Ve relligada amb una altra obra atribuïda al mateix autor Art de ben morir. Les dues estan datades a principis del segle XV i presenten caplletres afiligranades en blau i vermell i rúbriques, postil·les marginals i calderons en vermell.

Al catàleg de la biblioteca del convent de Sant Josep queda ressenyat el manuscrit d’Eiximenis amb la signatura P-316.

Restauració

 Neteja en sec, laminació puntual, reintegració de perforacions de corcs.?

 Restauració de l'enquadernació original de pell.

Eiximenis, Francesc. Cercapou [Manuscrit]
Estat
Apadrinat