Llucià, ca. 120-ca. 190. [Tade enestin ...]

Codi 07 XVI-1441 Cost pendent: 1.815,00 euros Donació anònima 20 CRAI
Llucià, ca. 120-ca. 190. [Tade enestin en toide toi biblioi : Loukianou, Philostratou Eikones, Tou autou Heroika, Tou autou Bioi sophiston, Philostratou neoterou Eikones, Kallistratou Ekphraseis]. Venetiis : in aedib. Aldi, 1503 
Publicada a la impremta veneciana d’Aldo Manuzio el 1503, inclou un conjunt d’obres de diferents autors grecs en llengua original: Llucià de Samòsata, Flavi Filostrat, Cal·lístrat, i Filòstrat de Lemnos. A la portada i al colofó de l’obra hi ha la marca característica d’Aldo Manuzio: una àncora i un dofí. 
Malgrat que la nostra edició es basa en un manuscrit amb nombrosos errors, respon a la voluntat d’aquest impressor de recuperar les obres de la literatura grecollatina a través de la publicació de textos d’un gran rigor filològic i perfecció tipogràfica.
L’obra d’Antoine Augustin Renouard, Annales de l’imprimerie des Alde, ou Histoire des troix Manuce et de leus éditions de 1834 recomana revisar les còpies d’aquesta edició ja que va ser mutilada per la Inquisició pel seu contingut llicenciós. En el nostre exemplar, el text de la pàgina 436 està ratllat amb tinta i hi falten les pàgines de la 437 a la 440. 
 
Trobem tres únics exemplars documentats a l’Estat espanyol, un dels quals és aquest nostre que prové del convent de Santa Caterina de Barcelona i porta el seu segell a la part inferior de portada i les marques de foc a tall de peu. Hi ha postilles manuscrites en grec de la primera meitat del XVI als marges del text. L’enquadernació està feta en pell amb gofrats sobre fusta i es conserva en molt mal estat.
Restauració
 Neteja, consolidació i reintegració de perforacions de corcs         
 Restauració de l'enquadernació original renaixentista de pell
Llucià, ca. 120-ca. 190. [Tade enestin
Estat
Apadrinat