Josep Bori i Santinyà: metge, frare, “matasanos”

La peculiar peripècia vital de Josep Bori i Santinyà (segle XVII-XVIII) va portar-lo a graduar-se com a metge a la Universitat de Barcelona, al probable conreu de la poesia, i a la vida religiosa al convent dominic de Santa Caterina de Barcelona.

 

Com molts altres practicants de la medicina va aplegar una bona biblioteca professional, que en prendre l’hàbit el 1735 es va endur al convent dominic, des d’on ens ha pervingut. Els seus llibres s’identifiquen fàcilment, bé per ex-libris manuscrits com el que veiem en aquest exemplar, bé pel segell que acostuma a trobar-se a les primeres pàgines del text. Observem també dos segells diferents de Santa Caterina, la roda de coltells amb què es martiritzà la santa i la creu flordelisada de l’orde de sant Domènec.

 

 

07 M-12669

Rossell, Joan Francesc, -aproximadament 1641. Ad sex libros Galeni De differentiis et causis morborum & symptomatum commentarij. Barcinonae : apud Sebastianum & Iacobum Mathevat, 1627 (2º)

 

 

Desconeixem si els frares van celebrar l’arribada de la seva col·lecció de llibres; sabem, però, que les seves aptituds professionals van ser ràpidament copsades. Així ens ho explica una crònica conventual que no ens podem estar de transcriure:

 

... [els religiosos] pensaren haver fet un gran negoci perquè tindrien lo metge a totes hores i en qualsevol necessitat repentina, però visqueren molt equivocats, perquè dit pare Bori tingué tan poc acert amb los malalts, que tots quants ne visità, tots se moriren, i hauria acabat amb tot lo resto del convent si lo pare prior, en vista del clamor dels frares, no li hagués donat ordre que no s’acercàs a ninguna celda de malalts.

 

El catàleg recull 31 edicions, majoritàriament de medicina, procedents de la seva biblioteca per mitjà del Convent de Santa Caterina.

 

Una altra marca de propietat és el segell consistent en les inicials D. I. B. Y S. que acostuma a trobar-se a les primeres pàgines del text.

 

 

   

< Inici Següent >