El Fons de Sovietisme del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

El Fons de Sovietisme del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

El CRAI Biblioteca Pavelló de la República presenta el seu fons de sovietisme integrat per llibres, fullets, publicacions periòdiques, documentació d'arxiu, cartells i segells que tracten sobre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els seus països satèl·lit.


Entenem per sovietisme el règim polític, econòmic  i social que va néixer a Rússia després de la revolució d'octubre de 1917 i la posterior Guerra Civil del 1922 i que va acabar amb la dissolució de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques l'any 1991.

A grans trets, el règim soviètic era una dictadura de partit únic, el Partit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS). La seva economia es basava en la propietat estatal dels mitjans de producció i la societat estava formada majoritàriament per assalariats i pagesos i per una minoria d'intel·lectuals i professionals (militars, funcionaris, artistes...) que gaudia de més privilegis.

Les fonts documentals que us mostrem a continuació serveixen per a l’estudi de les institucions polítiques soviètiques i la seva evolució (Soviet Suprem, KGB, etc.), les polítiques econòmiques dutes a terme pel règim (plans quinquenals, nacionalitzacions, col·lectivitzacions agràries, etc.), la difusió de la seva influència per  l’Europa de l’Est i bona part dels països alliberats del colonialisme europeu després de la 2ª Guerra Mundial, la transformació i les característiques d’una població políticament i ideològica totalment controlada, la persecució i repressió dels dissidents, la propaganda política i molts altres aspectes del que anomenem sovietisme. Aquest recull de material demostra també la fascinació que certs sectors d'arreu del món, inclosa Catalunya, van sentir per l'URSS i la influència del comunisme en el pensament i els esdeveniments del segle XX.

 
 
 
CRÈDITS:
  • Agraïments: Àlex Urrego Mesa i Ricardo Correal Velasquez.