Joan Comorera i Soler (1895-1958)

Joan Comorera i Soler (1895-1958)

El CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona us presenta una mostra del seu fons bibliogràfic i documental relacionat amb la figura de Joan Comorera i Soler, amb motiu del Cinquantè Aniversari de la seva mort.
 

Actualitzat el novembre de 2020. Agraim la col·laboració de Miquel Casellas Sulé.