Commemoració del 70è aniversari de la diàspora republicana

Commemoració del 70è aniversari de la diàspora republicana

El CRAI Biblioteca Pavelló de la República, amb la ferma voluntat  de col·laborar en la commemoració del 70è aniversari de la diàspora republicana, presenta, al llarg del 2009, tot un seguit de recursos sobre l’exili elaborats a partir dels seus fons documentals.