Col·lecció d'Auques del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República