El Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

El Fons d'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República

7902
guarner
puig
L'Arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República, que forma part del Patrimoni bibliogràfic i documental de la Universitat de Barcelona, està integrat per les col·leccions de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Figueras i, a partir de 1996, pel material que es va incorporant a través del CRAI.

Es tracta de documentació original cedida a la Biblioteca del Pavelló per partits polítics, organitzacions obreres i sindicals, entitats socials, institucions i particulars.

 

Per a la consulta de l'arxiu, disposem d'inventaris i d'una base de dades local.

 

Tots els inventaris es poden trobar al Dipòsit Digital de la UB i al Catàleg del CRAI de la Universitat de Barcelona.