Professores de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB

Professores de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB

Professores de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Professores de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Imatge: "Dona ensenyant geometria", caplletra d'una traducció, de l'àrab al llatí (segle XII), dels Elements d'Euclides, dipositada a la British Library. Imatge de domini públic.

Actualització 2019

L'any 2014, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, vam exposar una mostra d’obres publicades per les professores de la Facultat de Matemàtiques. La iniciativa, emmarcada dins dels actes organitzats per les comissions d’Igualtat de les facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Filologia i Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB), es complementava amb aquest recurs virtual.

 

La mostra traçava el perfil acadèmic de les professores de la Facultat en actiu durant el curs 2013-2014 i, a la vegada, volia homenatjar les dones pioneres que van saber obrir-se camí, des de principis de segle XX, en un entorn aleshores exclusivament masculí.

 

Enguany (2019) i coincidint amb les dues mostres que s'exposaran a la Facultat —Women of Mathematics throughout Europe i Dones de ciència—, hem actualitzat la relació de professores. Hi hem mantingut aquelles docents que ja no són a la Facultat —perquè s'han jubilat o perquè, malauradament, ja no són entre nosaltres— indicant entre parèntesis la seva situació actual. A banda, hi hem afegit les que s'hi han anat incorporant.

Resposta de Gauss a Sophie Germain

Agraïments

  • Agraïm a les companyes de la Secretaria d'Estudiants i Docència i de l'Administració de Centre de Matemàtiques i Informàtica i de Campus de Plaça Universitat la seva col·laboració.
  • Agraïm a les companyes de l'Arxiu Històric que ens hagin facilitat la consulta i reproducció dels expedients acadèmics de les primeres alumnes i professores de la Facultat.