Exposició Càtedra Tom Sharpe

Exposició Càtedra Tom Sharpe

Càtedra Tom Sharpe (Universitat de Girona)

Càtedra Tom Sharpe (Universitat de Girona)

La Càtedra Tom Sharpe de la Universitat de Girona va ser creada l’abril de 2020 amb la doble finalitat de catalogar, conservar i difondre el fons documental de l’escriptor Tom Sharpe, així com de promoure la reflexió, el coneixement i la difusió de la seva obra i de la literatura en llengua anglesa en el marc de la Universitat de Girona i a l’exterior.
 
El setembre de 2015, la Dra. Montserrat Verdaguer, marmessora del llegat de Tom Sharpe per voluntat expressa d’aquest, va donar a la Universitat de Girona uns 1.200 llibres de la biblioteca personal de l’escriptor, així com nombrosos manuscrits i mecanoscrits originals que apleguen cartes, dietaris, llibretes amb reflexions personals, variants de diverses obres de la seva producció literària, algunes obres de teatre inèdites, etc.

 

 
L’ordenació dels llibres i una primera catalogació del material dispers van ser dutes a terme per la Biblioteca del Campus Barri Vell de la UdG, cosa que va permetre la creació del Fons Tom Sharpe. Posteriorment, va néixer la Càtedra, amb la primera missió de fer una catalogació molt més detallada de tot aquest llegat. Actualment, s’ha  iniciat aquest procés, que hauria de culminar amb una digitalització del fons i amb una eventual edició del material més valuós.
 
L’altre gran objectiu de la Càtedra és l’organització d’activitats (cicles de conferències, beques, premis, etc.) que contribueixin a la reflexió, al coneixement i a la difusió social de la literatura escrita en llengua anglesa. En aquest sentit, des de l’any 2023 s’estan consolidant algunes iniciatives que, partint de la Universitat de Girona, estenen el seu abast d’acció a la ciutat i les comarques de Girona, a tot Catalunya i també a la comunitat internacional.

 

 

Tom Sharpe (Fons Tom Sharpe)

 

 

Crèdits

Textos i composició: Aisa Serra, becària de la Càtedra de Literatura Tom Sharpe de la Universitat de Girona.

Edició i disseny: Gabriel Tomàs.

 

 

<br />
Opineu sobre aquesta exposició