Notes biogràfiques

Pere Pascual de Sans

Sevilla 1934- Barcelona 2006

 

Llicenciat en Física el 1956 per la Universitat de Barcelona i Doctor el 1959 per la Universitat de Saragossa, s'inicià com a docent a les Universitats de Barcelona i Complutense de Madrid, i com investigador a la "Junta de Energia Nuclear", avui CIEMAT. També fou becari i després "Research Associate" a l'Instituto Enrico Fermi de la Universitat de Chicago (1961-1962)

 

El 1963 s'incorporà a la Universitat de València com a catedràtic numerari de Física Matemàtica a la Secció de Físiques de la Facultat de Ciències. Aquests anys vàren estar lligats a la seva estada al CERN, el Laboratori Europeu de Física de Partícules de Ginebra.

 

Va ser un dels impulsors del Grupo Interuniversitario de Física Teórica (GIFT) i el seu director de 1970 a 1974.

 

Des de 1971 i fins a la seva jubilació, el professor Pascual fou catedràtic de la Universitat de Barcelona. Va ser membre del Comitè Acadèmic de la UB, director del Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria (1994-97) i vicepresident de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). També va presidir el Comitè Científic de la Fundació Parc Científic de Barcelona (1998-2001) i des de 1996 era soci d'honor del Claustre de Doctors de la UB. A més, va ser acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona fins a la seva jubilació.

 

En relació amb Europa, va participar activament en les gestions per a l'ingrès d'Espanya com a Estat membre al CERN el 1983. Previament, havia estat el representant espanyol a l'European Committee for Future Accelerators Restricted (ECFA) del 1968 al 1983 i membre del grup de treball format per la Comissió Assessora d'Investigació Científica i Tècnica (CAICYT) per elaborar el Pla Mobilitzador de la Física d'Altes Energies (1983). Va presidir el comitè de selecció del programa mobilitzador "Física d'Altes Energies" (1984-85) i la secció de Barcelona de la Reial Societat Espanyola de Física (1984-1990). Membre del Committee for the European Development of Science and Technology (CODEST) (1986-92) i secretari de la comissió del Programa Nacional de Física d'Altes Energies (1987-1988).

 

L'any 1988 s'incorporà a la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació com assessor científic, i amb l'objectiu d'estimular l'activitat investigadora, va proposar els criteris i mecanismes per a l'avaluació de la tasca científica del professorat universitari.

 

A partir de 1995, va crear i dirigir el Centre de Física de Benasque, dedicat a la promoció de la investigació a partir de reunions internacionals de grups de científics.

 

Entre altres reconeixements obtinguts, va rebre la Medalla de la Reial Societat Espanyola de Física al Mèrit Investigador (1973), El Premi Nacional d'Investigació Científica Santiago Ramón y Cajal el 1985, Doctor Honoris causa per la Universitat de València (1987), la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi el 1995, la Insignia d'Or de la Universitat de Santiago de Compostel·la (1999) i la Medalla d'Or al Mèrit Científic de la Fundació Catalana per a la Recerca el 1996.

 

El professor Pere Pascual va mantenir una estreta relació amb la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona, va ser el seu director científic de 1983 fins el 1990. La seva participació fou decissiva per augmentar i consolidar la qualitat del fons bibliogràfic. La Biblioteca recorda i té ben present la rigorositat dels seus criteris i la seva afectuosa cordialitat.