Philosophical transactions

La Royal Society of London és la més antiga de les societats científiques existents i es pot considerar creadora de la ciència moderna per sistematitzar l'experimentació i per la invenció de les publicacions científiques.

 

La revista Philosophical Transactions, publicada ininterrumpudament des de 1665, s'ha fet ressò de milers d'investigacions científiques, des de petits avenços fins a gran descobriments.

 

Els seus objectius són estimular els científics a investigar, transmetre el coneixement d'una manera clara i fomentar-lo entre els ciutadans.

 

Philosophical Transactions és la primera publicació mundial on l'anglès es converteix en idioma de discussió científica i instaura estrictes normes de control i rigor que segueixen actualment les revistes científiques més prestigioses. El seu primer director, l'alemany Henry Oldenburg (1619-1677), va ser el primer de fer avaluar per experts (peer review) els manuscrits que rebia la revista per valorar la qualitat dels estudis abans que es publiquessin.

 

Des de l'octubre de 2011 es poden consultar gratuïtament per Internet tots els articles de més de setanta anys d'antiguitat. Són més de 69.000 investigacions de gairebé totes les àrees de coneixement i personantges, entre els quals figuren Isaac Newton, Charles Darwin, Michel Faraday o Stephen Hawking. La Universitat de Barcelona pot accedir per subscripció a tots els anys d'aquesta revista.

 

Actualment la Royal Society of London edita nou publicacions, entre les que encara continua Philosophical Transactions.

 

,

Trailblazing at the Royal Society. [en línia ]. [Consulta: 29 agost 2012]. Disponible a: "http://trailblazing.royalsociety.org/"