Jornada laboral de 4 dies

Jornada laboral de 4 dies

Jornada laboral 4 dies

Jornada laboral 4 dies

I si sols treballéssim quatre dies a la setmana? Empreses, governs, sindicats i altres associacions han posat en marxa proves pilot en la reducció de la jornada del seu personal, que ha passat a treballar trenta-dues hores setmanals repartides en quatre dies. Tot apunta que aquest canvi té un impacte significatiu en la producció, l'ambient de treball, l'organització empresarial, la conciliació de la vida laboral i familiar, i la sostenibilitat.
 
 
Des del CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa us volem mostrar els llibres i articles acadèmics relacionats amb la jornada laboral de quatre dies i els seus beneficis.
 
 
 

 

Empleo y tiempo de trabajo: el reto de fin de siglo. (1997). Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social. HD5106 .E56 1997

 

D’Alisa, Giacomo., Demaria, Federico., & Kallis, Giorgos. (2014). Degrowth : a vocabulary for a new era. Routledge. HD76.6 .D44 2014

 

Aznar, Guy. (1994). Trabajar menos para trabajar todos : 20 propuestas. HOAC. HD5106 .A95 1994

 

Sala Franco, T., & Lahera Forteza, J. (2022). La transformación del tiempo de trabajo : ¿hacia la jornada laboral semanal de 4 días? Tirant lo Blanch. HD5106.B11 S35 2022

 

Sanchís, J. (2022). Quatre dies : treballar menys per viure en un món millor (Primera edició). Sembra Llibres. HD5106 .S35 2022

 

Coote, A., Franklin, J. (Politicòloga), & Adam, B. (2013). Time on our side : why we all need a shorter working week. New Economics Foundation.               HD6955 .T55 2013

 

Hearn, M., & Michelson, G. (2006). Rethinking work : time, space and discourse. Cambridge University Press. HD6955 .R48 2006

 

Riechmann, J., & Recio, Albert. (1997). Quien parte y reparte-- : el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo. Icaria. HD5106 .R54 1999

 

Alós, Ramon. (2005). Productivitat i flexibilitat. Generalitat de Catalunya, CTESC. HD57 .P76 2005

Nässen, J.,& Larsson, J. (2015). "Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households". In: Environment and Planning C: Government and Policy 2015, volume 33, pages 726-745.

 

 Spencer, D.A. (2022), "A Four-Day Working Week: its Role in a Politics of Work". The Political Quarterly, 93: 401-407.

 

Delaney, H. and Casey, C. (2022), "The promise of a four-day week? A critical appraisal of a management-led initiative", Employee Relations, Vol. 44 No. 1, pp. 176-190.

 

Chung, H. (2022). "A Social Policy Case for a Four-Day Week". Journal of Social Policy, 51(3), 551–566.

 

Lepinteur, A. (2019). "The shorter workweek and worker wellbeing: Evidence from Portugal and France". Labour Economics, 58, 204–220.

 

Schmeizer, M., Vetter, A., & Vansintjan, A. (2022). The future is degrowth : a guide to a world beyond capitalism. Verso.

 

 

Opineu sobre aquesta exposició