Condicions d'accés al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República

Usuaris que tenen accés al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República:
 
  • Tots els membres de la comunitat universitària UB: professorat, alumnat, PTGAS i Alumni UB.
  • Tots els membres de les universitats públiques catalanes i de la Biblioteca de Catalunya poden accedir a la biblioteca en virtut de l'acord signat dins del marc del CSUC.
 
Qualsevol altra persona pot accedir a la biblioteca per a fer recerca relacionada amb el fons.
 
Per altres casuístiques concretes cal enviar un correu electrònic a: bibrepublica@ub.edu.