Jornada 20 anys del Taller de Restauració de la Universitat de Barcelona