Donació de fons bibliogràfics al CRAI

Des dels inicis de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, la donació de fons privats ha estat una font constant, rica i desinteressada de creixement i desenvolupament de les col·leccions, ja siguin especialitzades o patrimonials. Expressem, doncs, el nostre reconeixement per aquest generós esforç de molts donants al llarg d'uns quants segles i la seva importància en la configuració actual del fons bibliogràfic del CRAI de la Universitat de Barcelona.

 

Malgrat això, i per garantir la idoneïtat i qualitat dels donatius, el CRAI pot denegar l’acceptació d’una donació per diferents motius. És per això que s'han redactat unes recomanacions (i els possibles motius de denegació d'una donació) per tal que els fons rebuts per donació compleixin els estàndards de selecció de la col·lecció del CRAI.

 

Realització d'un donatiu

Les donacions es formalitzaran mitjançant el formulari de donació de fons bibliogràfics o contactant amb el responsable de qualsevol CRAI Biblioteca.

En el moment de fer la donació, podeu indicar si voleu recuperar els documents que no s’acabin integrant al fons bibliogràfic, o si deixeu a criteri del CRAI la destinació que se’ls donarà. En el cas que es produeixi un retorn, les despeses que derivin del trasllat del fons retornat seran a càrrec del donant.

Tractament que reben els documents donats

Els documents de les donacions s’integraran a la col·lecció del CRAI de la Universitat de Barcelona, es podran localitzar mitjançant el Cercabib i estaran subjectes a les mateixes condicions d’ús de qualsevol altre document i a les mateixes normes internes i reglaments.

El CRAI fa explícit el reconeixement envers les persones i les entitats que col·laboren en el creixement dels seus recursos d’informació i els agraeix públicament — si així ho autoritzen — la seva contribució, fent constar en el Catàleg el nom del donant de cada obra.

Motius per refusar un donatiu

Els motius més habituals per refusar un donatiu són:

 • Obres que no siguin dels àmbits de docència i recerca de la UB o que no corresponguin al nivell propi d’un fons universitari
 • Obres que estiguin en mal estat de conservació
 • Obres que ja estiguin al fons de la UB i no interessi duplicar, o que estiguin disponibles al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) i no siguin essencials per a cap CRAI Biblioteca de la UB
 • Obres que no aportin cap valor afegit als documents ja continguts en els fons actuals
 • Obres obsoletes o de ràpida obsolescència (tractats, manuals, mètodes d’ensenyament d’idiomes, guies de viatge, etc.), obres en formats obsolets (BETA, VHS, etc.) o ja existents en altres formats
 • Treballs i material acadèmic inèdit i no llegit a la Universitat (tesis, tesines, treballs de final de grau, etc.)
 • Obres disponibles a la xarxa en domini públic sense restriccions
 • Obres incompletes o que no completin fons existents, i revistes o sèries que no completin les col·leccions existents
 • Obres premiades o publicades per organismes o entitats menors, reculls d’índexs, de novetats o de mitjans de comunicació d’altres institucions
 • Material menor o material d’arxiu que no s’ajusti a cap fons específic existent
 • Obres fotocopiades o digitalitzades protegides per la llei
 • Obres de “literatura groga” o de quiosc
Els nostres donants i aportants