Terenci Àfer, Publi. Il Terentio latino...

antic 847,00
Terenci Àfer, Publi. Il Terentio latino, comentato in lingua toscana, e ridotto a la sua vera latinita, ... da Giouanni Fabrini da Fighine fiorentino... In Vinegia: appresso Giouambattista Sessa, e fratelli ... , 1575 (In Vinegia : apresso Giambattista Sessa & fratelli, 1574)  
És un llibre de text d’idiomes, dissenyat per ensenyar llatí als que saben italià i italià als que saben llatí. Fabrini envolta el text llatí en cursiva, d’una traducció paraula per paraula a la llengua vernacla. Hi trobem també explicacions i comentaris valuosos de l’obra de Terenci. Sols tenim coneixement d’un altre exemplar d’aquesta obra a la Universitat de Salamanca.
L’obra que proposem va pertànyer al convent de Santa Caterina de Barcelona  segons el seu segell i nota manuscrita del frare Thomas Ripoll “Frater Thomas Ripoll pro Bibliotheca sui originalis Conventus Sanctae Catharinae Virginis et Martyris Barchinonensis”.
Enquadernació en pergamí solta, llom molt deteriorat i alguns forats d’insectes.
Restauració

Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, tractament de taques, reintegració de zones perdudes per corcs , consolidació.

Enquadernació pergamí ( llom amb pèrdues); neteja mecànica, reconstrucció del llom, reconstrucció de zones perdudes, hidratació i muntatge.

Cost
Cost total: En estudi
Terenci Àfer, Publi. Il Terentio latino...
Estat
Pendent d'apadrinar