Solís, Antonio de, 1610-1686. Historia de la conquista de Mexico ...

antic 2.299,00 euros
Solís, Antonio de, 1610-1686. Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progresos de la America Septentrional, conocida por el nombre la Nueva. En Madrid: en la imprenta de D. Antonio de Sancha : se hallará en su librería en la Aduana vieja, 1783-1784  
L’escriptor, poeta i dramaturg Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686) ha estat especialment reconegut per la seva aportació a la història amb aquesta Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progresos de la America Septentrional, conocida por el nombre la Nueva, publicada per primera vegada a Madrid el 1684 i de la que posteriorment se’n van fer nombroses edicions, així com traduccions al francès, italià i anglès.
 
Solís, que va realitzar estudis universitaris de llatí, retòrica, filosofia, lleis i cànons, així com de ciències morals i polítiques a les universitats d’Alcalà i Salamanca, va ser nomenat, l’any 1661, Cronista Major de les Índies, succeïnt a Antonio de León Pinelo. En l’exercici d’aquest càrrec va veure la llum aquesta obra, de la que només en va redactar el primer volum, ja que morí quan n’estava redactant el segon. Solís, fermament interessat en continuar la Historia general de los hechos de los castellanos en las islas…d’Herrera y Tordesillas, i considerant que la conquesta de Mèxic no havia estat estudiada amb prou detall, centra la seva atenció en aquesta obra en els episodis de la conquesta esdevinguts entre 1517 y 1521, en concret l’avanç cap a Tenochtitlán, l’entrada a la ciutat i la conquesta definitiva. Des del punt de vista historiogràfic l’obra es basa, entre d’altres, en els textos de López de Gómara, Antonio de Herrera, Bartolomé Leonardo de Argensola i Bernal Díaz del Castillo i els esdeveniments del
relat són exposats desde la perspectiva del seu protagonista, Hernán Cortés. 
Restauració
  • Neteja mecànica, neteja humida, reintegració de perforacions de corcs, consolidació, enquadernació
  • Restauració de la relligadura en pell
Cost
Cost total: En estudi
Solís, Antonio de, 1610-1686. Historia de la conquista de Mexico ...
Estat
Pendent d'apadrinar