Machiavelli, Niccolò. Tutte le opere di Nicolo Machiauelli ...

antic: 847
  Machiavelli, Niccolò. Tutte le opere di Nicolo Machiauelli cittadino et secretario fiorentino : diuise in V. Parti, et di nuouo son somma accuratezza ristampate. [S.l.] : [s.n.], 1550      

Nicolau Maquiavel (1469-1527), historiador, polític i filòsof italià, és molt conegut per ser l’autor d’El Príncep (1513), la més famosa de les seves obres, bona part de les quals van ser perseguides per la Inquisició, figurant entre les incloses a l’Índex de llibres prohibits des de l’any 1559. L’obra de Maquiavel inclou tractats com Il Principe o Arte della guerra, discursos, obres historiogràfiques (Istorie fiorentine) o comèdies com Mandragola i fins i tot alguna novel·la com Belgafor arcidiavolo.

 

Aquesta edició de les obres completes de Niccolo Machiavelli Tutte le opere di Nicolo Machiauelli que us presentem, és una d’entre les nombroses clandestines que es van imprimir a Europa entre els segles XVI i XVII. Son unes edicions conegudes com a Testines perquè a la portada hi figura el cap de Maquiavel (en italià “testa”). Totes elles duen impresa a la portada la data de publicació falsa: 1550. A més,  hi són absents el lloc d’impressió i l’impressor.  Se sap que els seus desconeguts impressors van prendre com a referència el text de les primeres edicions de 1532 que publicaren els Giunti de Florència o els Blado a Roma.

 

Algunes ciutats implicades en la publicació clandestina de l’obra de Maquiavel van ser Londres i Ginebra. Es desconeix quina pot ser  l’atribució d’aquest exemplar a un determinat taller. És una edició molt especial, rara, una de les poques edicions Testines que es conserven a l’estat espanyol.

 

Procedeix de la Biblioteca dels Ducs d’Osuna, grans coneixedors de la cultura d’Itàlia, on van ocupar diversos càrrecs polítics i en concret se sap que van ser uns grans admiradors de Maquiavel, del qual van adquirir diverses obres i Testines. Una part de la Biblioteca dels Ducs d’Osuna va ser donada pel govern de Madrid a la Universitat de Barcelona, a finals del segle XIX.

Restauració

 

Bloc del llibre: neteja mecànica, reintegració de perforacions d'insectes, reforç del bloc, desacidificació i consolidació

Enquadernació: enquadernació en pell, neteja en sec, restauració de tapes, llom i capçades, consolidació i muntatge del bloc

Cost
  Cost total: 3.500,00 euros