Informació sobre l'avaluació de la producció científica

En funció del factor d'impacte de la revista on ha estat publicat un article científic, del nombre de citacions rebudes pels articles publicats, del prestigi d'una editorial científica, etc., es pot avaluar la revista i la producció científica d'un investigador o d'un grup de recerca.

 

Selecció de recursos per avaluar la producció científica (publicacions i investigadors):

 

Agències d'avaluació. Normativa