Olmo, José del. Relacion historica del avto general de fe ...

Olmo, José del. Relacion historica del auto general de fe, qve se celebro en Madrid este año de 1680. [Madrid] : vendese en casa de Marcos de Ondatigui ... : bimpresso por Roqve Rico de Miranda, 1680.  
Descripció de tota la cerimònia d’un dels actes de fe més cèlebres, degut al quadre de Francisco Rizzi i a la "Relación" descrita per José del Olmo. José del Olmo era “familiar” del Sant Ofici i va ser un dels organitzadors de la cerimònia. A més, com arquitecte va dissenyar l’estrada reial. L’acte es va celebrar a Madrid presidit pel rei Carles II.
 
Els actes de fe organitzats per la Inquisició eren públics i estaven destinats al fet que els condemnats abjuressin dels seus pecats, mostressin penediment i fessin possible la reconciliació amb l’Església Catòlica i havien de servir de lliçó al públic congregat. Aquests actes corrien a compte de la Inquisició. Al llarg del temps es van anar fent cada cop mes costosos, segurament una de les raons per les quals progressivament es van deixar de celebrar.
 
L’obra està dedicada al rei a la portada calcogràfica signada "Marcus Orozco", abans de la tipogràfica, amb l’ escut reial. A l’interior  hi ha una làmina amb un gravat signat per Gregorio Fosman.
Restauració

 Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, desacidificació, reserva alcalina, reintegració de perforacions de insectes.

 Enquadernació en pergamí; neteja mecànica, rectificació de deformacions, hidratació,  i muntatge

Cost
 Cost  En estudi
Olmo, José del. Relacion historica del avto general de fe ...
Estat
Pendent d'apadrinar