Llengües

Bibliografia Jaume I

Inici

Arxiu de la Corona d'Aragó. Exposición documental conmemorativa del VIII centenario del nacimiento del rey Jaime I de Aragón: 1208-1276 = Exposició documental commemorativa del VIII centenari del naixement   del rei Jaume I d'Aragó : 1208-1276

[S.l.] : Ministerio de Cultura, 2008
Signatura: 47 9(46.71) C46/28

Bassegoda i Amigó, Bonaventura. La arquitectura del Gran Rey... Barcelona: Academia Provincial de Bellas Artes, 1908.
Signatura: 47 BA LXXXIX/9

Belenguer Cebrià, Ernest. Jaume I a través de la història. València: Edicions Tres i Quatre, 1984. 2 vol.
Signatura: 47 930.1(467.3) Bel

Belenguer Cebrià, Ernest. Jaime I y su reinado. Lleida: Milenio, 2008
Signatura: 47 92(Jau) Bel

Belenguer Cebrià, Ernest. Jaume I i el seu regnat. Lleida: Pagès editors, 2007.
Signatura: 47 92(Jau) Bel

Bofarull i Mascaró, Pròsper de (comp.). Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña. Barcelona: Imprenta del Archivo, 1856.
Signatura: 47 28-1-1

Burns, Robert Ignatius. Colonialisme medieval: explotació postcroada de la  València islàmica. València: Edicions Tres i Quatre, 1987.
Signatura: 47 946.73"12" Bur

Burns, Robert Ignatius. Foundations of crusader Valencia: revolt and recovery, 1257-1263. Princeton (N. J.): Princeton University Press, cop. 1991.
Signatura: 47 946.73"12" Bur

Burns, Robert Ignatius. Jaume I i els valencians del segle XIII. [València?]: Edicions Tres i Quatre, 1981.
Signatura: 47 946.73"12" Bur

Burns, Robert I. (coord.). Los Mundos de Alfonso el Sabio y Jaime I el Conquistador: razón y fuerza en la Edad Media. València: Edicions Alfons el Magnànim de l’IVEI, 1990.
Signatura: 47 946.7+946.52 Mun

Burns, Robert Ignatius. Societat i documentació en el regnat croat de València: diplomatari del regne croat de València : els document registrats de Jaume I el Conqueridor, 1257-1276. Volum I: Introducció. València: Edicions Tres i quatre, 1988.
Signatura: 47 946.73"12" Bur

Cabestany i Fort, Joan-F. Jaume I (1208-1276) esbós d’una biografia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Delegació de Serveis de Cultura, 1976.
Signatura:  47 9(46.7) C3/25

Cabestany i Fort, Joan-F. Jaume I, conqueridor  i home de govern. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 2004.
Signatura: 47 92(Jau) Cab

Canellas López, Ángel. Exposición histórica de documentos de la época de Jaime I de Aragón conservados en Zaragoza. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, DL 1976.
Signatura: 47 0 C7/36

Cardona Castro, Francisco Luis. Jaume I el conqueridor. Barcelona: Columna, 1994.
Signatura: 47 92(Jau) Car

Català i Roca, Pere. Històries d’en Jaume, rei conqueridor: contalles d’un sobirà que amplià el món català. Barcelona: Rafael Dalmau, 1999.
Signatura: 47 92(Jau) Cat

Cingolani, Stefano-Maria. Jaume I: història i mite d’un rei. Barcelona: Ed. 62, 2007.
Signatura: 47 92(Jau) Cin

Cingolani, Stefano Maria. La memòria dels reis: les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV. Edició especial de 1498 exemplars numerats. 5 vol.  Barcelona: Base, 2006.
Signatura: 47 D. Fol. 113

Cingolani, Stefano Maria. La memòria dels reis les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV. Barcelona: Base, 2007.
Signatura: 47 946.71"12"(093) Cin

La Conquesta de Mallorca: textos i documents. Agnès i Robert Vinas, ed. Palma de Mallorca: Moll, 2007
Signatura: 47 Fol. 946.751"12” Con

Cuatro-Torres, Barón de las. El casco del rey Don Jaime el conquistador : monografía crítico-histórica. [s.l.]: Librerías Paris-Valencia. Servicio de Reproducción de Libros. DL 1980.
Signatura: 47 9(46.71) C31/16

Collell, Jaime. Lo gran rey en Jaime I lo Conquistador: biografia popular. Barcelona: [s.n.], 1908. Estampa de Henrich y Cia.
Signatura: 47 9(46.71) C43/28

Congrés d’Història de la Corona d’Aragó 1r. Congrés d’història de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume I y a la seua época. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1909-1913.
Signatura: 47 D.H. 061.3:946.7 Con-1

Congrés d’Història de la Corona d’Aragó 10è. Jaime I y su época. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1979-1982.
Signatura: 47 061.3:946.7 Con-10

Crónica del traslado de los restos de los reyes de Aragón, desde la Santa Iglesia Catedral Primada de Tarragona al Real Monasterio de Poblet. [s.l.]: Diputación Provincial de Tarragona, [1952?].
Signatura: 47 946.7+946.52 Cro

Documentos de Jaime I de Aragón. Valencia [etc.]: Anubar, 1976-1988.
Signatura:47 946.0"04/14"(093) Doc-77
                47 946.0"04/14"(093) Tex-49
                47 946.0"04/14"(093) Tex-50
                47 946.0"04/14"(093) Tex-51
                47 946.0"04/14"(093) Tex-55
                47 946.0"04/14"(093) Tex-77

Dufourcq, Charles-Emmanuel. Vers la Mediterranée orientale et l’Afrique. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", [1976?]. Ponència 1.
Signatura: 47 061.3:946.7 Con 10

Elías de Tejada, Francisco. Concepto del Reino de Valencia en don Jaime el Conquistador. Valencia: [s.n.], 1978 : Imp. Mari Montaña .
Signatura: 47 9(46.71) C45/11

Engels, Odilo. El Rey Jaime I de Aragón y la política internacional del siglo XIII. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", [1976?].
Signatura: 47 061.3:946.7 Con 10

Entorn a Jaume I : de l’art romànic a l’art gòtic : tresors del Museu d’Art de Catalunya, del 6 d’octubre de 1989 al 6 de gener de 1990, Palau dels Scala, València. [València]: Generalitat Valenciana, DL 1989.
Signatura: 47 BA 7.033.4(46.71) Ent

Exposición nacional conmemorativa de VII centenario de Jaime I el Conquistador : Madrid marzo-abril 1977. [Madrid: Publicaciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural (Patronato Nacional de Museos), DL 1977].
Signatura: 47 946.7+946.52 Exp   

Font i Rius, Josep M. Jaume I i la municipalitat de Barcelona: discurs inaugural de l’any acadèmic 1977-78. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, 1977.
Signatura: 47 9(46.71) C17/21

Furió, Antoni. El rei conqueridor: Jaume I: entre la història i la llegenda. Alzira: Bromera, 2007.
Signatura: 47 92(Jau) Fur

Garrido i Valls, Josep-David. Jaume I i el regne de Múrcia. Barcelona: Dalmau, 1997.
Signatura: 47 946.74"12" Gar         

Hernández Yzal, Santiago. La Maltempsada de la Mare de Déu de setembre de 1269. Barcelona: Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Institut d’Història de la Cultura Medieval. Divisió de Ciències Humanes i Socials. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona, 1989.   
Signatura: 47 6 C2/8

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. La Carta de franquesa del rei en Jaume I constituint el  Regne de Mallorca. Estudi [...] presentat per Benet Pons Fàbregas. Palma: Estampa L'Esperança, 1917.
Signatura: 47 9(46.71) C45/10                

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Conquesta p[per] lo serenissim de la ciutat e regne de Valencia. [s.l.]: Librerías Paris-Valencia, DL 1979.
Signatura: 47 9(46.7) C3/37

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Crònica. Barcelona: Barcino, 1926-1962.
Signatura:    47 D.H. 946.71"12" Jau
                     47  946.71"12" Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Crónica histórica o "Llibre dels fets". Barcelona: Iberia, 1958.
Signatura: 47 946.71"12"(093) Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Crònica o Llibre dels feits. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Signatura: 47 946.71"12" Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Libre dels feyts del Rey en Jacme. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, 1972.
Signatura: 47 946.71"12" Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Llibre dels fets de Jaume I. Catarroja-Barcelona: Afers, 1995.
Signatura: 47 946.71"12" Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Llibre dels fets del rei en Jaume. Barcelona: Barcino, 1991.
Signatura: 47 946.71"12" Jau

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. Libre dels feyts: esdeuenguts en la vida del molt alt senyor rey, en Jacme lo Conqueridor. [s.l. : s.n., 187-?]
Signatura: 47 D.H. 355(467.1)"14" Boa

Jaume I, rei de Catalunya-Aragó, 1208-1276. La Guerra contra Al-Azraq: segons el llibre dels fets. Adaptació i textos en Valencià: Victor Gómez Labrado. València: Generalitat Valenciana, cop.  2005.
Signatura: 47 946.71"12"(093) Jau

Jaume I el Conqueridor : 1208-1276. En el VIIè. Centrenari de la seva mort. Nadal de 1976. Barcelona: Barcino : Lluís Carulla i Canals, 1976.
Signatura: 47 946.7+946.52 Jau

Jaume I. Un rei, una crònica [enregistrament vídeo].
Signatura: 47 A/V H-61

Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. València: Universitat de València, 2001. Vol. 1: Jaume I (1236-1276).
Signatura: 47 946.73"12"(093) Lib

Llibre del repartiment de València. Introducció i edició per Antonio Ferrando i Francès , transcripció Josep Camarena i Mahigues... [et al.]. Paterna : Vicent Garcia, 1979.
Signatura: Fol. 946.73(093) Llib

Marcos Hierro, Ernest. La croada catalana: l'exèrcit de Jaume I a Terra Santa. Barcelona : L'Esfera dels Llibres, 2006
Signatura 47 940.18 Mar

Martínez Ferrando, Ernest. La tragica storia dei re di Maiorca. Cagliari: Consiglio nazionale delle Ricerche. Istituto sui Rapporti Italo-Iberici, cop. 1993.
Signatura: 47 946.75"12/13" Mar

Martínez Ortiz, José. Alicante y su territorio en la época de Jaime I de Aragón. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert : Diputación Provincial de Alicante, 1993.
Signatura: 47 946.733"12"(093) Mar

Martínez Ortiz, José. Participación de Teruel en la conquista de Valencia. [València]: Ayuntamiento de Valencia, 1964.
Signatura: 47 9(46.73) C4/21

Martínez Ortiz, José. Referencias a Teruel y su provincia en los documentos de Jaime I el Conquistador. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1960.
Signatura: 47 946.523"12" Mar

Martínez de Sas, Milagros. Perfil humano de Jaime I a través de las crónicas. Tesis de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Facultat de Ffilosofia i Lletres. Secció Història, 1963.
Signatura: 47 T. 62

Millán Rubio, Joaquín. Jaume I el Conquistador en el Puig de Santa Maria. Valencia: Cronistes del Regne de València, 1974.
Signatura: 47 9(46.71) C45/12

Miret i Sans, Joaquim. Itinerari de Jaume I "el Conqueridor". Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1918.
Signatura: 47 D.H. 92(Jau) Mir

Miret i Sans, Joaquim. Itinerari de Jaume I el Conqueridor. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2004.
Signatura: 47 92(Jau) Mir

Montoliu, Manuel de. Don Jaime I, el Conquistador gestas heroicas de su vida. Barcelona: Orbis, 1947.
Signatura. D.H. 947.71"12" Mon

Novell, Maria. Jaume el Conqueridor. Barcelona: Proa, 1973.
Signatura: 47 92(Jau) Nov

Novell, Maria. Jaume el Conqueridor. Barcelona: Proa, 1976.
Signatura: 47 92(Jau) Nov  

El Poder reial, les institucions, la política internacional: Congrés internacional: Barcelona, 31 de març de 2008-4 d'abril de 2008. Programa i preactes.
[Barcelona] : Institut d'Estudis Catalans, 2008
Signatura: 47 061.3:946.71"12" Pod            

Pujol, Josep M. Llibre dels fets. Barcelona: Teide, 2003.
Signatura: 47 946.71"12" Jau

Les Quatre grans cròniques ; revisió del text, pròlegs i  
notes per Ferran Soldevila. Barcelona : Selecta, [1971]
Signatura: 47 946.71"12/13"(093) Qua

Les Quatre grans cròniques ;  Ferran Soldevila ; revisió   
filològica de Jordi Bruguera ; revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2007
Signatura: 47 946.71"12/13"(093) Qua

Ribas de Pina, Miquel. La conquista de Mallorca pel Rei en Jaume: estudi tècnic militar. Palma de Mallorca: Imp. de Mossen Alcover, 1934.
Signatura: D.H. 946.75 Rib

Riquer, Martí de. La leyenda de la infanta Doña Sancha hija de Don Jaime el Conquistador. [S.l.: s n., 1956?].
Signatura: 47 9(46.71) C39/1

Ros Torner, Antonio. El Rey Jaime I y otros ensayos. Barcelona: CEGE, 1978.
Signatura: 47 92(Jau) Ros

Roca i Costa, M. Carme. Les Dones de Jaume I. Barcelona : L'Esfera dels llibres, 2008
Signatura:92(Jau) Roc

Sánchez Martínez, Carmen. Don Jaime el Conquistador en Alicante. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación provincial de Alicante, DL 1958.
Signatura: 47 946.71"12" San

Soldevila, Ferran. Jaume I. Barcelona: Barcino, 1926.
Signatura: 47 92 C8/11

Soldevila, Ferran. Jaume I, Pere el Gran. S.l.: Teide, 1955.
Signatura:  47 D.H. 92(467.1) Bio-5
                   47 92(467.1) Bio-5

Soldevila, Ferran. Jaume I, Pere el Gran. Barcelona: Vicens-Vives, 1985.
Signatura: 47 92(467.1) His-5

Soldevila, Ferran. Jaume I el Pere Gran. Barcelona: Vicens Vives, DL 1991.
Signatura: 47 92(467.1) His-5

Suárez Fernández, Luis. Historiografía y fuentes del reinado Jaime I desde 1909 hasta 1975. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", [1976?].
Signatura: 47 061.3:946.7 Con 10

Swift, Francis Darwin. The life and times of James the first the Conqueror. Oxford: At the Clarendon Press, 1894.
Signatura: 47 D.H. 946.71"12" Swi

Torres Fontes, Juan. La reconquista de Murcia en 1266. 2a. ed. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, DL 1987.
Signatura: 47 946.74"12" Tor

Tourtoulon, Charles de. Don Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpeller: según las crónicas y documentos inéditos. 2 vol. Ed. facsímil.  Valencia: José Domenech, DL 1980.
Signatura: D.H. 946.71"12" Tou    

Tourtoulon, Charles de. Jacme I er le conquérant : roi d'Aragon comte de Barcelone, seigneur de Montpellier. Montpellier: [s.n.], <1863-1867> : Impr. Typo. de Gras. 2 vol. 1. La Jeuneusse de Jacme le Conquérant ; 2. 1238 à 1276.
Signatura : 47 D.H. 946.71"12" Tou

Vidal Mayor. Huesca: Diputación provincial, Instituto de Estudios Alto-Aragoneses, 1981. 2 vol. Edición facsímil.
Signatura:  47 BA  DA  75.056 Vid
                   47 BA  75.056 Vid

Villacañas Berlanga, José Luis. Jaume I "el Conquistador". Madrid: Espasa Calpe, 2003.
Signatura: 47 92 (Jau) Vill

Inici


 

 

 

 

 


   

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia