Llengües

Documents impresos

Documents impresos

Esquemes i exemples de citació de diferents tipologies de documents impresos basats en la norma de referència ISO 690:2013 (UNE 50-104-94), excepte els corresponents als documents d'arxiu que es basen en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007

 

Llibres
 • Llibres complets
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.

 

Exemples:

 

 • Lorenzo, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2003. 651 p., [4] p. de làm. ISBN 8479037156.
 • Schäfer, Fritz Peter (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. Topics in applied physics; 1. ISBN 3540515585.
 • Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. 2ª ed., rev. i ampl. Barcelona: Termcat, 2003. 345 p. ISBN 8439361270.

 

 • Capítols de llibre
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.

 

Exemples:

 

 • Brownlee, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. A: Butcher, S. S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20. ISBN 0121476863.
 • Snavely, B. B. Continuous-Wave Dye lasers I. A: Schäfer, F. P. (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990, p. 91-120. ISBN 3540515585.
 • Wiendieck, Gerd. Industrial Psychology. A: Wolfgang G. Bringmann, et al. (eds.). Pictorial History of Psychology. Chicago [Ill.] [etc.]: Quintessence, 1997, p. 510-513. ISBN 086715330X.
Revistes
 • Revistes completes
 • Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Identificació del fascicle (data i/o número). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN.

 

Exemples:

 

 • Educació social: revista d'intervenció sòcio-educativa. Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995. 2002, núm. 20. ISSN 1135-805X.
 • IEEE Transactions on computers. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968. 1998, vol. 47. ISSN 0018-9340.

 

 • Articles de revista
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article (opcional). A:Títol de la revista (en cursiva). Edició, Lloc de publicació: editorial, any. Numeració de la revista, pàgines. Número ISSN.

 

Exemple:

 

 • Llosa, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. A: IEEE Transactions on computers. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Vol. 47, núm. 6, p. 625-638. ISSN 0018-9340.
Congressos
 • Congressos complets
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicació: editorial, any.  Número ISBN.

 

Exemple:

 

 • Asociación Española de Limnología. Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. ISBN 84-7528-098-6.

 

 • Congressos: ponències, contribucions, comunicacions, etc.
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. A: Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any,  situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.

 

Exemple:

 

 • Berman, E.; Mitchell, K. W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way to go. A: Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Dordrecht [etc.]: Reidel, 1987, p. 442-451. ISBN 9027724490.
Legislació
 • País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines.

 

Exemples:

 

 • Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.
 • Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Patents
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol de la invenció. Informació addicional (opcional). País o oficina d'emissió, tipus de document, número. Data de publicació (any, mes, dia).

 

Exemples:

 

 • Barcelona Tecnológica S. A. Barrera sumible. Inventor: Josep Gubau Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01.
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Procedimiento enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres. Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M. R. Infante Martínez-Pardo. Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01.
Normes
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Codi de la norma. Identificador normalitzat.

 

Exemples:

 

 • Asociación Española de Normalización y Certificación. Informació i documentació: sistemes de gestió per a documents: guia d'implantació. Madrid: AENOR, [2017]. UNE-ISO 30302.
 • Asociación Española de Normalización y Certificación. Sistemas de gestión de la calidad: requisitos (ISO 9001:2015). Madrid: AENOR, 2015. UNE-EN ISO 9001.
Tesis doctorals
 • Tesis publicades
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats: director de la tesi, tutor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.

 

Exemple:

 

 • Queralt Mitjans, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals, 1988. 313 f. Exemplar fotocopiat. ISBN 8475287247.

 

 • Tesis no publicades
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (treball/tesi no publicat/ada). Institució acadèmica, any.

 

Exemple:

 

 • Andrés Bailón, Sergio de. El cine musical clásico en Estados Unidos (1927-1960) y su repercusión en los medios audiovisuales posteriores a este periodo: tesis doctoral (tesi no publicada). Universidad de Salamanca, 2013.
Documents d'arxiu
 • Referència arxivística
 • Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). Volum i suport (opcional). Productor (opcional). Autor o altres mencions de responsabilitat (opcional). Fons: títol. (codi de referència de la unitat de descripció).

 

Exemples segons tipologies:

 

 • Unitat documental simple: Calc a escala reduïda per al mosaic del cor i l’al•legoria de la façana del Palau de la Música Catalana. [1905-1910] (Data de creació). Dibuix de Lluís Bru. Fons: Taller de mosaics Lluís Bru. (CAT AMEL 11 3.2 A2.1 PMC 1487)
 • Unitat documental composta: Expedient núm. 1160. 2005 (data de creació). Direcció General de Patrimoni. Àrea del patrimoni immaterial i financer i d’inventari integral. Fons: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. (CAT AADF F0796 1160 2005.pdf)
 • Unitat documental composta: Àlbum “La Industria Corchera”. 1925 (data d’agregació). Fotografies de Ricard Mur. Fons: Ricard Mur Dargallo. (CAT AMSFG 17 2.2.1 7283 1)
 • Fons: Ajuntament de Molins de Rei. 1732-2005 (data de creació). 1.000 metres, aproximadament. (CAT AMMR)
 • Sèrie: Expedients acadèmics d’estudiants. 1940-2005 (data de creació). 378,6 metres (102.988 expedients). Fons: Universitat Autònoma de Barcelona. (CAT AGUAB XD22)

 

 • Citació arxivística
 • Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). (codi de referència de la unitat de descripció)

 

Exemples segons tipologies:

 

 • Unitat documental simple: Acta de la sessió constitucional de la Institució de les Lletres Catalanes. 1937 (data de creació). (CAT ANC 209 uc1)
 • Unitat documental composta: Llicència atorgada a Vicenç Salleras per a la construcció d’un habitatge de nova planta a la Rambla, núm. 16, de Figueres. 1904 (data d’agregació). (CAT AMF 01 01 06.07.01 1904/012 UI000111)
 • Sèrie: Expedients de l’Agermanament de Torredembarra amb Villars. 1984-2004 (data de creació). (CAT AMTO 01-09.02.06 C117)
 • Fons: Fuixet-Porta. 1699-1838 (data de creació). (CAT ACP 12 Fuixet-Porta)
 • Subfons: Grup de Defensa de la Natura. 1987-2004 (data de creació). (CAT ACBR 10 Grup de Defensa de la Natura)

 

Com presentar la bibliografia (documents impresos)
 • Ordenació de la bibliografia
 • Referències bibliogràfiques. La bibliografia que va al final del treball, després dels annexes i abans dels índexs, generalment s'ordena alfabèticament pel primer element i després per la dreta
 • Citacions bibliogràfiques. S'ordenen numèricament segons l'ordre en que se citen dins del text
 • Cognoms, Nom o nom de la entitat responsable
 • Fins a tres separats per punt i coma (;)
 • Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres. La resta es poden ometre
 • Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim l'abreviatura et al
 • Els noms dels editors científics poden fer-se constar afegint l'abreviatura (ed.) o (eds.)
 • Si no figura persona o entitat responsables, cal ometre aquest element

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

150 anys de l’Edifici Històric             Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia