Llengües

Documents impresos

Documents impresos

Esquemes i exemples de citació de diferents tipologies de documents impresos basats en la norma de referència ISO 690:2013 (UNE 50-104-94), excepte els corresponents als documents d'arxiu que es basen en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007

 

Llibres
 • Llibres complets
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió del llibre (opcional). Col·lecció (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.

 

Exemples:

 

 • Lorenzo, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2003. 651 p., [4] p. de làm. ISBN 8479037156.
 • Schäfer, Fritz Peter (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. Topics in applied physics; 1. ISBN 3540515585.
 • Societat de la informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminològic. 2ª ed., rev. i ampl. Barcelona: Termcat, 2003. 345 p. ISBN 8439361270.

 

 • Capítols de llibre
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol. Títol del capítol. A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.

 

Exemples:

 

 • Brownlee, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. A: Butcher, S. S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20. ISBN 0121476863.
 • Snavely, B. B. Continuous-Wave Dye lasers I. A: Schäfer, F. P. (ed). Dye lasers. 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990, p. 91-120. ISBN 3540515585.
 • Wiendieck, Gerd. Industrial Psychology. A: Wolfgang G. Bringmann, et al. (eds.). Pictorial History of Psychology. Chicago [Ill.] [etc.]: Quintessence, 1997, p. 510-513. ISBN 086715330X.
Revistes
 • Revistes completes
 • Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Identificació del fascicle (data i/o número). Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN.

 

Exemples:

 

 • Educació social: revista d'intervenció sòcio-educativa. Barcelona: Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995. 2002, núm. 20. ISSN 1135-805X.
 • IEEE Transactions on computers. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968. 1998, vol. 47. ISSN 0018-9340.

 

 • Articles de revista
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors de l'article (opcional). A:Títol de la revista (en cursiva). Edició, Lloc de publicació: editorial, any. Numeració de la revista, pàgines. Número ISSN.

 

Exemple:

 

 • Llosa, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. A: IEEE Transactions on computers. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Vol. 47, núm. 6, p. 625-638. ISSN 0018-9340.
Congressos
 • Congressos complets
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats (opcional). Lloc de publicació: editorial, any.  Número ISBN.

 

Exemple:

 

 • Asociación Española de Limnología. Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981. Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. ISBN 84-7528-098-6.

 

 • Congressos: ponències, contribucions, comunicacions, etc.
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. A: Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any,  situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Número ISBN si està disponible.

 

Exemple:

 

 • Berman, E.; Mitchell, K. W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way to go. A: Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986. Dordrecht [etc.]: Reidel, 1987, p. 442-451. ISBN 9027724490.
Legislació
 • País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines.

 

Exemples:

 

 • Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.
 • Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Patents
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol de la invenció. Informació addicional (opcional). País o oficina d'emissió, tipus de document, número. Data de publicació (any, mes, dia).

 

Exemples:

 

 • Barcelona Tecnológica S. A. Barrera sumible. Inventor: Josep Gubau Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01.
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Procedimiento enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres. Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M. R. Infante Martínez-Pardo. Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01.
Normes
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial, any. Codi de la norma. Identificador normalitzat.

 

Exemples:

 

 • Asociación Española de Normalización y Certificación. Informació i documentació: sistemes de gestió per a documents: guia d'implantació. Madrid: AENOR, [2017]. UNE-ISO 30302.
 • Asociación Española de Normalización y Certificación. Sistemas de gestión de la calidad: requisitos (ISO 9001:2015). Madrid: AENOR, 2015. UNE-EN ISO 9001.
Tesis doctorals
 • Tesis publicades
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Edició. Altres responsabilitats: director de la tesi, tutor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial, any. Extensió (opcional). Notes (opcional). Número ISBN.

 

Exemple:

 

 • Queralt Mitjans, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals, 1988. 313 f. Exemplar fotocopiat. ISBN 8475287247.

 

 • Tesis no publicades
 • Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (treball/tesi no publicat/ada). Institució acadèmica, any.

 

Exemple:

 

 • Andrés Bailón, Sergio de. El cine musical clásico en Estados Unidos (1927-1960) y su repercusión en los medios audiovisuales posteriores a este periodo: tesis doctoral (tesi no publicada). Universidad de Salamanca, 2013.
Documents d'arxiu
 • Referència arxivística
 • Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). Volum i suport (opcional). Productor (opcional). Autor o altres mencions de responsabilitat (opcional). Fons: títol. (codi de referència de la unitat de descripció).

 

Exemples segons tipologies:

 

 • Unitat documental simple: Calc a escala reduïda per al mosaic del cor i l’al•legoria de la façana del Palau de la Música Catalana. [1905-1910] (Data de creació). Dibuix de Lluís Bru. Fons: Taller de mosaics Lluís Bru. (CAT AMEL 11 3.2 A2.1 PMC 1487)
 • Unitat documental composta: Expedient núm. 1160. 2005 (data de creació). Direcció General de Patrimoni. Àrea del patrimoni immaterial i financer i d’inventari integral. Fons: Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. (CAT AADF F0796 1160 2005.pdf)
 • Unitat documental composta: Àlbum “La Industria Corchera”. 1925 (data d’agregació). Fotografies de Ricard Mur. Fons: Ricard Mur Dargallo. (CAT AMSFG 17 2.2.1 7283 1)
 • Fons: Ajuntament de Molins de Rei. 1732-2005 (data de creació). 1.000 metres, aproximadament. (CAT AMMR)
 • Sèrie: Expedients acadèmics d’estudiants. 1940-2005 (data de creació). 378,6 metres (102.988 expedients). Fons: Universitat Autònoma de Barcelona. (CAT AGUAB XD22)

 

 • Citació arxivística
 • Títol de la unitat de descripció. Data/es (tipus de data) (opcional). (codi de referència de la unitat de descripció)

 

Exemples segons tipologies:

 

 • Unitat documental simple: Acta de la sessió constitucional de la Institució de les Lletres Catalanes. 1937 (data de creació). (CAT ANC 209 uc1)
 • Unitat documental composta: Llicència atorgada a Vicenç Salleras per a la construcció d’un habitatge de nova planta a la Rambla, núm. 16, de Figueres. 1904 (data d’agregació). (CAT AMF 01 01 06.07.01 1904/012 UI000111)
 • Sèrie: Expedients de l’Agermanament de Torredembarra amb Villars. 1984-2004 (data de creació). (CAT AMTO 01-09.02.06 C117)
 • Fons: Fuixet-Porta. 1699-1838 (data de creació). (CAT ACP 12 Fuixet-Porta)
 • Subfons: Grup de Defensa de la Natura. 1987-2004 (data de creació). (CAT ACBR 10 Grup de Defensa de la Natura)

 

Com presentar la bibliografia (documents impresos)
 • Ordenació de la bibliografia
 • Referències bibliogràfiques. La bibliografia que va al final del treball, després dels annexos i abans dels índexs, generalment s'ordena alfabèticament pel primer element i després per la dreta
 • Citacions bibliogràfiques. S'ordenen numèricament segons l'ordre en que se citen dins del text
 • Cognoms, Nom o nom de la entitat responsable
 • Fins a tres separats per punt i coma (;)
 • Si hi ha més de tres autors, només s'ha d'indicar el primer o els primers dos o tres. La resta es poden ometre
 • Si s'ometen un o més noms, s'afegeix a l'últim l'abreviatura et al
 • Els noms dels editors científics poden fer-se constar afegint l'abreviatura (ed.) o (eds.)
 • Si no figura persona o entitat responsables, cal ometre aquest element

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia