Llengües

Solà, bibliòfil

 

Josep Turiel

Director del CRAI Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona

Deia José Ortega y Gasset que una biblioteca personal és un projecte personal de lectura. Però amb el permís d’Ortega, ens agrada molt més la definició que presideix el projecte mexicà Ciudadela (1) «Una biblioteca personal es el mapa de la construcción del pensamiento y la trayectoria intelectual de su propietario, quien es a su vez una especie de curador de sus pasiones e intereses».

Anem per parts: el que ara denominem Fons Joan Solà del CRAI Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona està format per 8.627 exemplars d’un total de 7.664 registres bibliogràfics presents al catàleg a dia d’avui (2) D’aquests gairebé 9.000 volums aproximadament la meitat formaven el que podríem anomenar ‘la biblioteca de l’especialista’, és a dir les obres de tipus filològic, especialment lingüístic i amb una presència massiva d’obres en català i de tot el domini lingüístic català. Aquests volums estaven al domicili familiar, en el despatx del Dr. Solà, a la part alta de la ciutat i amb Barcelona molt present. Us ho podeu imaginar si veieu la imatge que acompanya aquest text (3).

Gairebé tot el fons de la ‘biblioteca de l’especialista’ és ara consultable al CRAI Biblioteca de Lletres, excepte l’arxiu personal (en mans de la Biblioteca de Catalunya) i obres de tipus enciclopèdic, lexicogràfic, publicacions periòdiques i algunes sèries, novel·les i d’altres gèneres literaris, algunes col·leccions clàssiques i, evidentment, els títols seleccionats per la família per a la seva pròpia biblioteca. Entre aquest fons es trobaven els 178 exemplars de fons antic que ara formen part del CRAI Reserva i dels qual en parlarem una mica més avall.

La majoria d’aquests volums són edicions posteriors a 1945 amb algunes particularitats: la quantitat d’edicions d’un mateix títol (cosa que es repeteix amb el fons del segle XIX), les notes manuscrites a llapis fetes pel mateix Dr. Solà que apareixen a una part important dels llibres (en 272 casos l’hem destacat al catàleg) i la presència d’un volum important d’obres amb dedicatòries autògrafes (4).

Potser és en l’altre 50% del fons on queda més clar aquest afany bibliòfil i col·leccionista. Es trobava en el que en algun moment s’havia plantejat com a despatx ‘alternatiu’ al del pis familiar, al cor del Districte de Gràcia, a la Rambla de Prat. Un apartament de petites dimensions, folrat de dalt a baix de prestatgeries i amb tota la col·lecció d’obres del Fons Solà editades fonamentalment entre 1820 i 1939. Moltes conserven encara les notes del llibreters que li venien els títols, notes com ara “pot interessar al Dr. Solà”, “per a la col·lecció del Joan S.”, etc. I també conserven un sistema molt elemental de classificació del fons que incloïa un tros de paper amb les notes bàsiques del document: autor, títol i any d’edició, a mà i a llapis, com sempre. En molts casos es conserven notes internes sobre les diferents edicions d’un títol o sobre títols exquisits, notes que han estat adjuntades al fons d’arxiu personal de la BNC quan han aparegut soltes dins dels llibres.

Què trobem en aquesta part de la col·lecció? Resumint diríem que una bona part de la història de l’edició barcelonina, però també la catalana del XIX i principis del XX, amb curiosos exemples de Palma, València o Perpinyà. Amb quins continguts? De quines matèries? Simplificant molt i molt podrien dividir-los en tres grups bàsics: la didàctica de la llengua i la literatura per a adults; l’ensenyament de la llengua –castellà o català- per a nens i finalment, el bloc que podríem anomenar social, és a dir, urbanitat, etiqueta, bones maneres, educació de la dona, moral cristiana, etc. Voldria destacar el fons de llibres de text, gramàtiques (adaptacions per a infants de la norma de la RAE), sil·labaris, abecedaris i llibres de lectura adaptats. Entremig una bona col·lecció de facsímils la majoria dels quals no tenen l’obra original en el fons Solà i alguna obra de bibliofília, com són els Papers de fi de mil·lenni, als quals li vàrem dedicar una mostra bibliogràfica del propassat mes del juny de 2017.

Com a bon col·leccionista i bibliòfil en Joan Solà no tenia prou amb una edició de cada títol, i en alguns casos en conservem fins a 14 edicions diferents, moltes de les quals no constaven al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes). Més de 3.500 títols editats a Barcelona ciutat. Molts d’aquests documents ens han arribat totalment guixats, especialment aquells pensats per a nens i joves.

Fem una mica d’estadística que ens permetrà veure els interessos globals del Dr. Solà. Per exemple: la majoria de títols de la col·lecció han estat editats a Espanya, concretament 4.630 a Catalunya i 2.005 a la resta de l’Estat. Altres 993 a llocs ben diversos (França, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya i Estats Units, especialment).

Pel que fa als editors, impressors i llibreters més representats en el 50% del fons patrimonial: hauríem de parlar d’una magnífica representació del bo i millor de l’edició barcelonina del segle XIX, com ara: Vídua Pla, A. Oliva, J. Torner, A. Brusi, M. Sauri. F. Piferrer. A. Bergenes, Selecta, Barcino, Catalonia, Maucci, Bosch, l’escola de Filologia, Barral, T. Gorchs, S. Verdaguer, Elzeveriana, Paluzie, Casals i un llarguíssim etc.

Un altre exemple que segurament no sorprendrà ningú: la llengua majoritària dels documents és el català. Són 4.429 exemplars. En castellà 2.650 i li segueixen ja de lluny l’anglès (441), el francès (353), l’alemany (56), gallec (29), italià (55), llatí (56) i el portuguès (11).

Pel que fa al període d’edició, la gran majoria (5.254) estan publicats després de l’any 1950. 218 publicats entre els anys 1821 i 1850, 742 entre els anys 1851 i 1900, 1.206 entre els anys 1901 i 1939 i 208 entre els anys 1940 i 1950. És a dir, 2.374 registres estan totalment exclosos de préstec només per l’any d’edició, dels títols anteriors al segle XIX en parlarem després. L’antiguitat no és l’únic motiu per ‘preservar’ un document: també ho són la raresa, l’estat de conservació, notes o dedicatòries manuscrites, edicions príncep, etc. Malgrat això la majoria del fons és prestable i tot és consultable, en alguns casos amb controls especials.

 

De tots els títols conservats a Lletres 4.212 estan a dipòsits i el que és més important hi han 3.788 (5) a Romàniques de lliure accés i consultables a 4 de les 5 sales de treball de la secció.

 

Sovint ens pregunten que aporta una biblioteca privada al CRAI Biblioteca de Lletres. Jo diria que és la suma dels llegats bibliogràfic i arxivístics dels nostres professors i investigadors el que ens dona la foto fixa del qui ha estat qui a la UB. Si el que es vol són números concrets, dades, hem de dir que exactament un 27,69 % del fons Joan Solà és nova incorporació (són 2.389 exemplars únics incorporats al nostre catàleg, dels quals publicats abans de 1821 són 94 i publicats entre 1821-1850 134 exemplars més). Val a dir que d’aquest 27,69 % un 5 % ja teníem altres edicions. És evident que és un percentatge baix, però cal afegir un element més la usabilitat, és a dir, quins documents prestables milloren la bibliografia recomanada o acadèmica i en aquest cas el tant per cent puja a un 50 %.

 
-------------
 
(1) El projecte neix de la necessitat de donar un espai a les biblioteques i arxius personals d’importants personatges públics de manera que es formi una mena de biblioteca de biblioteques sumant-les, però sense perdre la identitat dels fons personals que la formen.
(2) A dia d’avui resten uns 200 títols pendents d’incorporar a catàleg, gairebé tot edicions que no consten al CCUC i algun títol nou.
(3) La foto pertany al “Reportatge fotogràfic casa Dr. Joan Solà”, fet el dijous 16 d’abril del 2015, amb fotografies d’Oriol Miralles encarregades per la BNC. Amb permís de l’autor i la BNC.
(4) Destacarem breument les dedicatòries de: Sanchís Guarner, Joan Fuster, J.V. Foix, Montserrat Abelló, Sebastià Serrano, Jesús Tusón, Daniel Cassany, Jaume Cabré, Màrius Serra, Josep Massot, F. Vallverdú, Carles Salvador, Ivan Tubau, Toni Sala, Pep Coll, Joan Margarit, Francesc B. De Moll, Àlex Broch, J. Bastardas, E. Moreu-Rey, J. Llovet, Guillem d’Efax i un llarg etc., fins als 312 autògrafs que hem destacat al catàleg de la biblioteca de manera visible a cada exemplar amb notes manuscrites.
(5) Es conserven de lliure accés títols a d’altres seccions de Lletres degut a la temàtica, com ara 44 al 5è pis, 26 al è pis, 30 a Llatí o 16 a Grec. El Pavelló de la República en conserva alguns títols per adients als seus fons per la temàtica. 

Neus Verger

Directora del CRAI Biblioteca de Reserva de la Univesitat de Barcelona
 

El fons de Joan Solà anterior a 1820 consta de 178 exemplars en 154 edicions, de les quals 84 són noves incorporacions al catàleg de fons antic de la UB i 94 són duplicats d’obres ja existents. Si les repartim segons els segles, el XVI aporta tres impresos venecians dels quals no teníem cap còpia, dos d’ells sortits de les premses d’Aldo Manuzio el Jove: un diccionari italià-llatí i un altre llatí, i el tercer, imprès per Giovannio Griffio, les Elegantiae de Lorenzo Valla. Del segle XVII hi ha 16 edicions, sis de les quals no es trobaven al catàleg: cinc impreses a Barcelona i una a València. Quant al segle XVIII, és el més representat, amb 94 exemplars, mentre que del 1801 fins a l’any 1820 ens arriben 17 edicions noves.

En ser la tipologia majoritària de la col·lecció gramàtiques i manuals per a l’ensenyament de la llengua - en primer lloc de la llengua llatina, seguit del castellà i català-, el format més comú és in octavo, seguit de in quarto. Només les dues edicions aldines, el diccionari català-llatí de Joan Lacavalleria del 1696 i sis diccionaris dels segles XVIII i principis del XIX són en format in folio. Entre aquestes últimes destaquem el Diccionario de la Real Academia Española de Joaquin Ibarra del 1780.

La col·lecció dóna fe de l’interès de Joan Solà envers la història de l’ensenyament de la llengua. Així ho demostren les nombroses edicions de les Introductiones latinae de Nebrija, set de les quals són noves incorporacions al catàleg. Com a curiositats, fora d’aquest àmbit lingüístic, podem citar, entre altres, un imprès emanat de la Diputació del General de Catalunya, Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies, una educació de prínceps impresa a Brussel·les el 1738 i un compendi matemàtic en català de Girona de la segona meitat del segle XVIII.

Amb el post publicat al Bloc de Lletres ja explicàvem el 10 de novembre del 2016:

«El fons especial publicat entre 1821 i 1945 es conservarà a la secció central de la Biblioteca de Lletres, amb l’excepció d’alguns títols molt representatius (diccionaris, especialment) que s’incorporaran a la Secció de Romàniques, com la totalitat del fons modern, que ocuparà els prestatges de les sales de treball 1 a la 5. Tot el fons estarà a la vostra disposició, exceptuant-hi alguna part de la producció del Dr. Solà, que es desa al dipòsit com a garantia de preservació. Per cert, donat que una part important de la col·lecció porta anotacions manuscrites, estem fent constar en quins títols i a quines pàgines les podeu trobar. Aquests títols no podran sortir en préstec».

La col·lecció es pot identificar fàcilment a catàleg amb la paraula clau: Fons Joan Solà. Volem que tots els volums estiguin disponibles al més aviat possible, però cal recordar que la mida de la col·lecció és important i que de moment només s’està incorporant la primera part d’aquesta donació (una mica més de la meitat).

Deia en Joan Solà en el seu últim article d’opinió a l’Avui:

«La pràctica de l’article setmanal m’ha proporcionat diversos beneficis clars: m’ha ensenyat a escriure i m’ha fet viure contínuament obert i alerta a la lingüística catalana i universal, a llegir i escoltar les opinions dels col·legues; però també m’ha impedit d’arrepapar-me en el sagrat clos de la lingüística pura o massa pragmàtica (els problemes gramaticals, els barbarismes, etc.), i he hagut d’estar atent a les vicissituds polítiques, socials i literàries del poble que parla la llengua de què m’ocupava». La seva biblioteca n’és testimoni.

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia