Llengües

Fets relacionats

1744-1749

 • L'1 d'agost de 1844, neix Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, cavaller de Lamarck, a Bazantin (França).
 • Abraham es decideix a afirmar que els éssers vius simples (que més tard es classificarien com a cnidaris) són animals, i no plantes com es pensava fins aleshores.
 • Maupertuis enuncia el principi de la mínima acció.
 • Es crea l’Academia de Nobles Artes de San Fernando.
 • Euler formula la teoria ondulatòria de la llum.
 • J. Bradley descobreix l'oscil·lació de la Terra sobre el seu eix.
 • Hume escriu An enquiry concerning human understanding, on desenvolupa la teoria empírica del coneixement.
 • Es comença a publicar la Historie naturelle générales et particulière, dirigida per Georges-Louis Leclerc de Buffon, on afirma que els planetes es formaren en col·lisionar un cometa contra el sol. Pressionat per la Facultat de Teologia de la Universitat de París es retracta d'aquesta afirmació.

 

1750-1755

 

1756-1760

 • Nicolas Louis deLa Caille cataloga quatre-centes estrelles a Astronomiae fundamenta.
 • Clairaut estudia la massa de Venus i de la Lluna.
 • Albrecht von Haller descriu l’embriologia dels ous de les aus.
 • Giovanni Arduino proposa un sistema de denominació dels estrats geològics, per tal de classificar roques (de més antigues a més joves): primària —manca de fòssils—; secundària —fòssils depositats en diagonal—; terciària —fòssils depositats en horitzontal—, i quaternària —sorra i grava sobre els estrats de la terciària.

 

1760-1765

 

1766-1770

 • James Cook salpa cap al sud del Pacífic a bord de l’Endeavour.
 • Lambert demostra que el número pi és irracional.
 • Erasmus Darwin transforma l’escut familiar en un amb tres petxines daurades i el motiu al·legòric: E conchis omnia ('Tot ve de les petxines'). El pinta a les portes del seu carruatge, fent promoció pública de la idea del descendent comú i únic. Un any més tard l’ha de modificar un altre cop a causa de la presió social.
 • Cugnot construeix el primer vehicle automòbil de vapor.
 • Lambert crea la trigonometria esfèrica.
 • Neix Beethoven.

 

1771-1775

 • Es descobreixen les fonts del Nil.
 • Scheele aïlla l’oxigen.
 • Joseph Priestley descobreix que una planta pot produir suficient aire respirable com per a què un ratolí tancat pugui romandre viu. És a dir, descobreix l’oxigen.
 • Jean Romé de l’Isle crea el nom cristal·lografia.
 • Laplace enuncia la teoria de les marees.
 • Priestley obté oxigen a partir d’òxid de mercuri.
 • Lavoisier observa el mecanisme d’oxidació dels metalls.
 • Lluís XVI esdevé rei de França.
 • Abraham Gottlob Werner publica la seva teoria (Neptunisme) sobre l’estratificació de la Terra: totes les roques es van formar a partir de la cristal·lització dels minerals depositats en un únic i primigeni oceà.
 • Inici de la Guerra de la Independència dels EUA.
 • James Cook descobreix Nova Caledònia.
 • Kant explica l’origen de la Terra a partir d’una primitiva nebulosa.

 

1776-1780

 • Thomas Jefferson signa la Declaració d’Independència.
 • Buffon publica Les époques de la nature, on assegura que la Terra té uns 74.832 anys, i que ha existit molt abans de l’arribada dels humans o de qualsevol altra forma de vida.
 • A Anglaterra s’aixeca el primer pont metàl·lic del món.
 • Scheele dur a terme la síntesi de la glicerina.
 • Crompton idea la filadora mecànica.
 • Jon Ingenhousz observa que les plantes exposades al sol produeixen oxigen i que consumeixen diòxid de carboni.
 • Laplace i Lavoisier confeccionen les primeres unitats de mesura calorímetres.

1781-1785El pterosaure descrit per Collini

 • Lavoisier estableix la composició de l’aire, l’aigua i el gas carbònic.
 • Kant publica Kritik der reinen Vernunft, on analitza els límits de la raó.
 • Lavoisier anuncia la llei de la conservació de la matèria.
 • Herschel descubreix Urà.
 • Els germans Montgolfier aconsegueixen que un globus inflat amb aire calent s’aixequi 1.000 m.
 • René-Just Haüy funda la teoria matemàtica de l’estructura del cristall.
 • Herschel proposa un model de la galàxia en forma de llentia.
 • L’historiador i naturalista Cosimo Alessandro Collini publica una descripció del primer pterosaure conegut.
 • Herder escriu Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, on proposa una explicació de l’evolució de les organitzacions humanes.
 • Beaumarchais escriu la comèdia La folle journée, ou, Le mariage de Figaro, continuació de Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile.
 • Ch. Coulomb formula la teoria fonamental de l’electrostàtica.
 • Galvani observa l’acció de l’electricidad sobre els músculs.
 • Fundació a Londres del diari Times.

1786-1790Làmina I de la monografia de Bru sobre el megateri

 • Mozart compon Le nozze di Figaro.
 • Un globus tripulat travessa el canal de la Mànega.
 • Es construeix el primer vaixell de vapor.
 • Lavoisier estableix el principi de conservació de la matèria. Publica la nova nomenclatura química.
 • Mozart compon Don Giovanni.
 • L’anatomista Petrus argumenta la impossibilitat de l’existència de cap animal amb una estructura cranial que pogués suportar tal massa òssia per sobre dels ulls.
 • Lagrange publica Mécanique analytique.
 • Comença la colonització britànica d’Austràlia.
 • Juan-Bautista Bru du a terme la primera reconstrucció relativament acurada del fòssil d’un animal extingit d’Amèrica. Georges Cuvier el classifica com a un peresós gegant.
 • George Washington esdevé el primer president dels EUA.
 • El poble de Paris assalta la Bastilla, s’inicia la Revolució Francesa.
 • Lavoisier publica el Traité élémentaire de chimie.
 • M. H. Klaproth descubreix l’urani.
 • Apareix la primera rotativa.
 • Lavoisier estudia la respiració dels animals i el seu rol en la combustió d’aliments.

1791-1795

 • Mozart compon Die Zauberflöte i el Rèquiem.
 • Jeremias Richter descubreix la llei dels nombres proporcionals que regeixen la combinació dels elements químics.
 • Lluis XVI és executat.
 • James Hutton exposa la seva teoria sobre la varietat de la naturalesa, anticipant la teoria sobre la selecció natural de Darwin.
 • Johann Friedrich Blumenbach argumenta que els humans comprenen una sola espècie amb cinc varietats: caucàsics, mongoloides, etíops, americans i malais.

1796-1800

 • E. Jenner aplica la primera vacuna contra la tuberculosi.
 • P. Lebon desenvolupa una termollàntia que usa gas.
 • Vauquelin aïlla el crom.
 • E. Jenner aplica per primer cop la vacuna contra la verola.
 • Malthus publica First essay on population, en el qual proposa el control demogràfic.
 • A. Volta crea la pila elèctrica.
 • Alexander von Humboldt nomena el Sistema Juràsic inspirat en la serralada del Jura.
 • William Smith realitza el que es considera el primer mapa geològic del món, de les formacions rocoses de Bath, Anglaterra.
 • Mikhail Adams descobreix les restees d’un mamut a la tundra russa.
 • Erasmus Darwin publica Phytologia on declara que les plantes respiren pels porus minúsculs localitzats a les fulles, i que els nitrats i el fòsfor estimulen el creixement de la vegetació.

1801-1805

 • Thomas Young descobreix les interferències lluminoses.
 • Ritter descobreix el raig ultravioleta.
 • Louis Joseph Gay-Loussac enuncia la llei de la dilatació dels gasos.
 • Lamarck proposa la seva teoria de l’evolució.
 • Goya pinta La maja desnuda i La maja vestida.
 • Napoleó es corona emperador de França.
 • Lamarck utilitza, per pimer cop, el terme biologia donant-li el sentit que li donem avui.
 • Howard classifica els núvols en cirrus, stratus i cumulus.
 • Fulton navega pel Sena en el primer vaixell a vapor.
 • Trevithick recorre 15 km en un tren propulsat por una locomotora a vapor patentada per ell.
 • Congreve inventa el coet de guerra.
 • John Dalton reintrodueix la paraula àtom.
 • Gauss publica Disquisitiones arithmeticae, tractat sobre la teoria de nombres.
 • Georges Cuvier suggereix que els fòssils trobats a l’àrea de París tenen «milers de segles». Aquest comentari casual obre el debat sobre l’edat de la Terra.

1806-1810Philosophie zoologique, de Lamarck (1809)

 • El motí d’Aranjuez provoca l’abdicació de Carles IV, cedint els seus drets a Napoleó, qui nomena rei al seu germà Josep. Poc després, el poble de Madrid es subleva contra les tropes napoleòniques.
 • Hegel publica Phänomenologie des Geistes.
 • J. Dalton enuncia la teoria atòmica de la matèria.
 • Lamarck publica Philosophie zoologique on proposa que els animals poden adquirir noves característiques al llarg de la seva existència i fer que els seus descendents les heretin. Formula la teoria de l’herència dels caracters adquirits como a clau de la transformació de les espècies. Fou ridiculitzat per Georges Cuvier per aquesta idea.
 • Neix Charles Darwin.
 • Abraham Lincoln neix el mateix dia.
 • Arago estudia la polarització de la llum.
 • Avogadro formula la llei de las molècules gaseoses.

1811-1820Portada d'Histoire naturelle des animaux sans vertèbres

 • Georges Cuvier identifica correctament els pterosaures com a rèptils voladors, però fou ignorat durant anys.
 • Els aliats ocupen París i deposen Napoleó.
 • Luis XVIII és el nou rei de França.
 • Cuvier publica Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes.
 • Stephenson inventa la locomotora de vapor.
 • Napoleó retorna a França, però és derrotat a Waterloo i desterrat  a l’illa de Santa Elena.
 • Lamarck reuneix les seves teories sobre transmutació en un estudi sobre invertebrats de set volums: Histoire naturelle des animaux sans vertèbres.
 • William Wells formula hipòtesis sobre l'evolució humana. Charles Darwin reconeixeria més tard que Wells es va anticipar a la seva teoria de la selecció natural.
 • Independència de països sudamericans: Veneçuela, Xile, Argentina, Colòmbia, etc.
 • Neix Karl Marx.
 • Saint-Simon publica Parabole.
 • Schopenhauer publica Die Welt als Wille und Vorstellung.
 • Ferran VII suprimeix la Inquisició a Espanya.
 • Les Cortes suprimeixen els ordes religiosos a Espanya.
 • Berzelius descubreix el pes atòmic.
 • Agustin Fresnel proposa la teoria ondulant de la llum.
 • Pelletier i Caventou aïllen l’estricnina, la quinina i altres alcaloides.
 • Oersted descubreix l’acció magnètica dels corrents elèctrics.
 • Un vaixell a vapor travessa l’Atlàntic.

1821-1825Carta i dibuix de Mary Anning en què anuncia el descobriment d'un plesiosaure

 • Els Cent Mil Fills de Sant Lluís restauren l’absolutisme a Espanya.
 • Faraday posa les bases del motor elèctric.
 • Seebeck descubreix la termoelectricitat.
 • Champollion desxifra els jeroglífics de la pedra Rosetta.
 • Mèxic es declara república federal.
 • J. Aspdlin inventa el ciment portland.
 • Mary Anning excava el primer fòssil de plesiosaure correctament identificat com a tal, i descrit per Henry De la Beche i William Conybeare.
 • Etienne Geoffroy publica Anatomical Philosophy, on parla de les similituds entre estructures dels esquelets de diferents animals.
 • William Buckland descriu per primer cop hàbits de vida animal basant-se en evidències fòssils.
 • William Buckland troba un esquelet cobert d’ocre i l’anomena La dona vermella. Anys després seria identificat com a home de Cromanyó.
 • Gideon Mantell publica Notice on the Iguanodon, segona descripció que es fa d’un dinosaure (tot i que encara no existeix aquest mot) i primera d’un rèptil herbívor fòssil.
 • Robert Grant publica una sèrie d’articles sobre els porífers on demostrava que són animals, i no plantes, donant suport a la teoria de la transmutació.

1826-1830

 • Niepce inventa la fotografia.
 • Georg Simon Ohm estableix llei fonamental del corrent elèctric (Llei d'Ohm). 
 • Adolphe Brongniart publica Prodrome d'une histoire des végétaux fossils, un estudi sobre plantes fòssils. En distigeix quatre fases: plantes primitives sorgides durant el període carbonífer, les primeres coníferes, dominació de coníferes i cicadofitins i les plantes amb flors.
 • Mary Anning descobreix el primer fòssil (correctament identificat) de pterosaure de la Gran Bretanya. Gideon Mantell n'havia trobat abans un altre, però havia atribuït les restes fòssils a un ocell.
 • Jules Desnoyers anomena Quaternari al període durant el qual haurien viscut els primers humans.
 • Philippe-Charles Schmerling descobreix el primer fòssil de Neanderthal, tot i que no va ser correctament identificat com a tal.
 • Charles Lyell publica Principles of Geology, llibre de capçalera de Darwin a bord del Beagle.
 • Brown descobreix el movimient ziga-zaga de les partícules coloidals.
 • Wohler sintetitza la urea.
 • Braille inventa el sistema d’escrittura i de notació musical en relleu per a cecs.
 • Lobachewski elabora una geometria que qüestiona el cinquè postulat d’Euclides.
 • Jean-Baptiste de Lamarck mor el 18 de desembre de 1829.

La vie, dans les parties d'un corps que la possède, est un ordre et un état de choses qui y permettent les mouvements organiques ; et ces mouvements, qui constituent la vie active, résultent de l'action d'une cause stimulante qui les excite.

Philosophie zoologique, Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia