Inici >> Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

En aquesta pàgina trobareu resposta a les vostres Preguntes més freqüents. Podeu fer-ho a través del menú de l'esquerra o bé per mitjà d'aquests dos filtres.

Les idees, els fets, la informació com a tal, les teories matemàtiques i els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries, els actes, els acords, les deliberacions i els dictàmens dels organismes públics, no queden protegits per la propietat intel·lectual.

La propietat intel·lectual atorga als autors o titulars d'una obra o prestació uns drets morals o personals i uns drets d'explotació o patrimonials que determinen el dret exclusiu a l'obra, llevat dels casos previstos en la llei com a excepcions o límits.
Són els drets d'autor de contingut no patrimonial, irrenunciables i inalienables. Cada jurisdicció reconeix diferents drets morals i en alguns casos poden ser pràcticament inexistents com, per exemple, als EUA. 
 
Els més comuns són els de paternitat (dret a ser identificat com a autor d'una obra) i el d'integritat (dret a oposar-se a qualsevol canvi en l'obra que la distorsioni o la mutili de manera que es perjudiqui l'honor o la reputació de l'autor). A Espanya, els drets morals estan regulats per l'article 14 del TRLPI. 
 
Cal destacar que els dos drets morals esmentats no exhaureixen la seva vigència quan l'obra passa a formar part del domini públic. La resta caduquen a la mort de l'autor o al mateix temps que els drets d'explotació. 
Pel que fa a les prestacions, hi ha titulars que també tenen drets morals; és, per exemple, el cas dels intèrprets.
L'autor té en exclusiva els drets d'explotació de la seva obra en qualsevol forma. Aquests drets comprenen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de l'obra, que no es podran realitzar sense la seva autorització, menys en els casos previstos en la llei. Aquests casos reben el nom de límits.
 
Els drets d'explotació d'una obra s'exhaureixen, en general, al cap de 70 anys de la mort de l'autor, tot i que cal tenir en compte que aquesta durada pot variar en funció de la jurisdicció que s'apliqui.

La llei recull un seguit de casos en què no es requereix el permís de l'autor o del titular dels drets d'explotació per poder utilitzar una obra. Aquests casos són els anomenats límits i afecten determinades actuacions amb finalitats docents, de recerca, d'informació, etc. Cal tenir en compte que els límits tenen unes condicions determinades i en cap cas no atorguen una autorització lliure per explotar l'obra o per a la prestació.

És el límit previst a la llei que permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres obres, o bé obres plàstiques o fotogràfiques aïllades, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i que la inclusió es realitzi a tall de citació, o per fer-ne l'anàlisi, un comentari o un judici crític. Aquesta utilització només es pot realitzar amb fins docents o d'investigació, justificant la incorporació i indicant la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada.

L'actual TRLPI estableix la possibilitat que el professorat de l'educació reglada pugui utilitzar petits fragments d'altres obres, o bé obres plàstiques o fotogràfiques aïllades, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, per il·lustrar les seves activitats educatives a les aules.

L'autor d'una obra ha de ser la persona natural que l'ha creada. Tanmateix, en el cas de programes d'ordinador o d'una obra col·lectiva l'autor pot ser la persona jurídica que ha tingut la iniciativa de crear-la o el nom de la qual s'ha utilitzat per divulgar-la.

Depèn. Les persones jurídiques poden ser titulars dels drets econòmics, és a dir, de les facultats d'explotació d'una obra, però no poden ser titulars dels drets morals, que són drets intransmissibles i s'adquireixen originàriament, des del principi, pel fet de la creació de l'obra. 

El TRLPI conte com a titulars persones naturals i persones jurídiques, segons les prestacions: interpretacions, produccions, enregistraments, bases de dades, etc.

És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s'esgota el termini dels drets d'autor. Una obra que es troba al domini públic pot ser explotada lliurement, però hem de respectar-ne l'autoria i la integritat.

El fet de no indicar que l'autor d'una obra se'n reserva tots els drets no significa que realment això sigui així. Com sabem, els drets d'una obra són innats a la creació d'aquesta, i no pel fet de posar indicacions com, per exemple, «tots els drets reservats».  El més recomanable davant d'una situació d'aquest tipus és posar-se en contacte amb l'autor de l’obra per tal d'aclarir quins drets es reserva i de quina manera es pot utilitzar la seva obra. 

No, perquè l'actual TRLPI indica clarament que «es considera autor, llevat que hi hagi una prova en contra, la persona que consta com a tal en l'obra, mitjançant el nom, la signatura o un signe que la identifiqui».

El símbol del copyright © té com a finalitat identificar el titular dels drets d'explotació d'una obra. Només amb aquesta indicació, el titular fa saber que se'n reserva tots els drets. A més, és possible afegir un avís legal que adverteixi de les conseqüències de la utilització fraudulenta del material protegit. Ara bé, avui dia tenim alternatives a la reserva total de drets per part de l'autor. Podem decidir que no ens cal reservar tots el drets de l'obra per a nosaltres i que en deixem alguns perquè d'aquesta manera n'obtindrem més beneficis. En aquests casos es pot mantenir el símbol del copyright per fer constar el titular de l'obra i a continuació utilitzar una indicació de la llicència d'ús com, per exemple, les icones de les llicències de Creative Commons

No, però és recomanable indicar quins drets es volen reservar i quins no. Si es vol cedir algun dret a priori, és imprescindible indicar quin i en quines condicions ho volem fer. En aquest últim cas es recomana utilitzar alguna llicència.

Pàgines

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright


 Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

Membre de:

                                           Segell EFQM 500