Giustiniani, Francisco. El nuevo atlas universal abreviado, o Nuevo compendio...

14/3151 - 14/3156 cost total: 1.936
Giustiniani, Francisco. El nuevo atlas universal abreviado, ò Nuevo compendio de los [sic] mas curioso de la geographia universal, politica y històrica ... En Leon de Francia [Lió] : por Jaime Certa, 1755.    

Francisco Giustiniani va ser autor de El Atlas abreviado, un compendi dels coneixements geogràfics necessaris per comprendre la història, adreçats a un públic ampli: militars, magistrats, polítics, comerciants i homes de religió, entre d’altres. L’obra inclou, a més a més, un breu tractat sobre la geografia antiga. Va ser publicada en tres volums l’any 1739 per l’impressor lionès Jacques Certe i estava basada en El Atlas abreviado de Francisco de Afferden, publicat l’any 1696.

 

Aquí presentem la segona edició d’aquesta obra, titulada El nuevo atlas universal abreviado, i impresa l’any 1755 novament per Jacques Certe, en sis volums. Conté un total de 77 fulls de làmines desplegables amb il·lustracions i mapes calcogràfics, algunes d’elles signades pels gravadors Franços Bailleul, Pierre-Alexandre Aveline i F. Desbruslins, a més a més de gravats xilogràfics al llarg del text. Entre les il·lustracions trobem planisferis, mapes de diversos països i cartes marítimes, tots ells acolorits a mà.

Restauració

 Bloc dels llibres: neteja mecànica, neteja humida, reintegració  pèrdues i perforacions d'insectes, desacidificació, consolidació, enquadernació segons caracaterísitiques originals a les cobertes, etc.

Enquadernació: neteja en sec, restauració, consolidació, reintegració de les pèrdues del llom i dels forats de corcs, muntatge del bloc i en algun volum, presentació en un estoig de conservació fet a mida.

Cost
  Volum 1 - Cost total: 1.750,00 euros Volum 2 - Cost total: 1.750,00 euros Volum 3 - Cost total: 1.750,00 euros Volum 4 - Cost total: 1.750,00 euros Volum 5 - Cost total: 1.750,00 euros Volum 6 - Cost total: 1.750,00 euros
Estat
Pendent d'apadrinar