Llengües

Indicadors de visibilitat i impacte

Indicadors de visibilitat i impacte

Indicadors de visibilitat i impacte

 

Indicador

Definició              

Lloc de consulta Com es consulta

Informació  complementària

 Factor d'Impacte
Mesura la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica. Es tracta d’un instrument per comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un camp científic basant-se en les citacions que es fan dels seus articles.
Journal Citation Reports (JCR).

Generalment, és consulta, en base a un període de dos anys. S'estableix la relació entre citacions que en un any han rebut els treballs publicats aquests dos anys

 Avaluació de revistes: el factor d'impacte (FI) i el quartil. (Setembre 2015)

  Factor d'impacte a L'avaluació de revistes en l'àmbit de les ciències socials. (Gener 2019)

 Índex d'Immediatesa Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la revista publica articles punters en investigació.  

Journal Citation Reports (JCR)

 

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d’una revista publicats en un any pel número d'articles publicats en aquell mateix any. 
 
 Índex d'ImmediatesaL'avaluació de revistes en l'àmbit de les ciències socials (Gener 2019)
 Quartil És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

Journal Citation Reports (JCR)  

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt es troben en el primer quartil, els quartils de la part central seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart. Per exemple, en una llista de 100 títols el primer quartil contindrà els 25 primers títols, amb la qual cosa, aquests seran els més valorats pels investigadors.

 Quartil L'avaluació de revistes en l'àmbit de les ciències socials (Gener 2019)

Eigenfactor És un indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es basa, a l’estil de Pagerank, en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una revista segons d’on provenen les citacions (de revistes més o menys citades).  

Eigenfactor 

Journal Citation Reports (JCR)

Eigenfactor fa servir un algoritme basat en la teoria de xarxes semblant al PageRank de Google.  The SJR indicator: A new indicator of journals' scientific prestige (2010)
 Índex h de Hirsch
Proposat per Jorge Hirsch el 2005 és basa en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs.
El podem aplicar tant a autors com a revistes. L'Índex H  té algunes febleses: afavoreix aquells autors amb més trajectoria investigadora. És per això que es proposa avaluar un període de temps limitat (per exemple, calcular l'índex H per a un període de 10 anys).
 
Índex H d'autor:

Scopus 

Web of Science

Índex H de revistes:

Scimago Journal & Country Rank

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascú

 Índex H a la Viquipèdia

 Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics: 
 
Índex h de Google Scholar És un indicador estadístic que quantifica la productivitat científica i l'impacte dels articles d'un investigador, i que Inclou articles científics de l'àrea de ciències socials que es localitzen ni a Scopus ni a Web of Science. Google Scholar Metrics Indica que h publicacions han rebut, al menys, h cites. Es calcula amb el conjunt dels treballs més citats d'una persona investigadora (o un grup, departament, etc.) i el nombre de cites de cadascun d'aquests treballs. És l'autor qui crea el seu perfil, vinculant el correu institucional al seu perfil de Google. Després cal buscar les nostres publicacions i incorporar-les, a partir d'aquí Google rastreja les cites rebudes.  Llistat de revistes amb Índex H segons Google Scholar Metrics
 Índex g Proposat per Leo Egghe, ordena de manera descendent els articles d’un investigador a partir del nombre de citacions rebudes i eleva al quadrat l'ordre de l’article.  Es consulta a H-Index Scholar

Es dóna importància als articles que tenen un elevat nombre de citacions. L'Índex g correspon a la darrera posició en la qual el nombre de citacions acumulades és igual o major que la posició al quadrat.

Informació a la web del recurs: ¿Cómo se calculan el índice h y el índice g?

 Index g a la wikipedia
 SJR
 
El SCImago Journal & Country Rank (SJR) ens proporciona el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes un any determinat pels documents publicats a la revista seleccionada en els tres últims anys.

Scopus 

SCImago Journal & Country Rank.

El SJR es tracta d'una mesura d'impacte de la revista, de la influència o del prestigi. Expressa el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes l'any seleccionat pels documents publicats a la revista en els tres anys anteriors.  
 ICDS És el resultat d’un projecte elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.L’ICDS és un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques. Es va tancar el 2021. MIAR

Accedirem al recurs MIAR des d'on podrem fer cerca per títol, per INNS, per grup (ciències i teconologia o ciències socials i humanitats), per país, àmbit o camp acadèmic.

 
 

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

 

Footer - Copyright

 

Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

 

Campus d'exelencia

150 anys de l’Edifici Històric             Pla de sostenibilitat del CRAI                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia