Ajuts de la Universitat de Barcelona per publicar en accés obert

Ajuts de la Universitat de Barcelona per publicar en accés obert

Les revistes en accés obert ofereixen gratuïtament els textos complets dels articles sense necessitat d’estar-hi subscrit i, a més, en molts casos se’n permet la reutilització. Tanmateix, la publicació científica té un cost i, per tant, algunes revistes tenen unes tarifes de publicació que normalment assumeixen les institucions i els organismes que financen la recerca, o bé les institucions en les quals els investigadors duen a terme la recerca. La convocatòria d’aquests ajuts complementa la despesa de la Universitat en concepte de subscripcions a revistes científiques per tal de no menystenir aquest nou model de publicació en accés obert que també té un cost. La creació d’aquests ajuts segueix el model impulsat per prestigioses institucions universitàries arreu del món.

 Convocatòria de 2016

 

La convocatòria d’ajuts de 2016 és tancada i a partir del dia 15 de febrer de 2017 no s’admetrà a tràmit cap sol•licitud d’ajut per a articles que tinguin una data d’acceptació de l’any 2016.

 

 Convocatòria de 2017

 

Tot i que la nova convocatòria de 2017 encara no és oberta, es poden demanar ajuts per publicar en revistes d’accés obert sempre que els articles hagin estat acceptats per l’editorial amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.

 

 
 Pot beneficiar-se d'aquest ajut qualsevol membre del PDI o del PAS en servei actiu i qualsevol estudiant de la Universitat de Barcelona amb matrícula en vigor que sigui autor/a d’un article acceptat per a la publicació en una revista d’accés obert. Com a mínim, un dels autors ha de ser PDI de la Universitat de Barcelona i és ell/a qui tramita la soŀlicitud, que es fa de manera individualitzada per a cadascun dels articles.
 
 La quantitat màxima que es pot demanar per cada publicació són 2.000 euros, i en cap cas no es pot demanar una quantitat superior a la tarifa de publicació establerta. En el cas que l’article tingui dos autors o més, cadascun dels autors de la Universitat de Barcelona pot demanar la fracció que li correspongui, que ha de ser la part proporcional respecte del nombre total d’autors. Un/a mateix/a autor/a pot demanar fins a un màxim de 2.000 euros en ajuts d’aquesta convocatòria.
 
 Aquest ajut no es pot demanar si ja se n’ha obtingut un altre per a la mateixa publicació a través d’una entitat o institució diferent de la Universitat de Barcelona. Això no és aplicable als descomptes institucionals que s’ofereixen als investigadors de la Universitat de Barcelona.
 
 Per sol·licitar l’ajut s’ha d’emplenar el formulari en línia i presentar en alguna de les oficines del Registre General de la Universitat de Barcelona el full de sol·licitud que genera el formulari. A més d'aquest full, si no s'han adjuntat en el formulari en línia, també cal presentar-hi els documents següents:
 
a) una còpia de la carta d’acceptació de la publicació de l’article.
b) la factura corresponent als costos de publicació de l’article.
c) una còpia de l'article acceptat on constin les afiliacions dels autors.
 
 
 Abans de demanar l’ajut, cal llegir amb deteniment:
 Oferir un accés obert complet. Per tant, s’exclouen les revistes que ofereixen models híbrids en què només alguns articles estan en accés obert.
 Tenir unes tarifes públiques de publicació d’articles.
 Disposar d’una política d’exempció de pagament per a determinades situacions econòmiques.
b) les obligacions dels beneficiaris dels ajuts:

 Incloure la publicació en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona.

 Introduir en el seu Curricul@GREC les oportunes actualitzacions.

 Esmentar l’obtenció d’aquest ajut en els agraïments de l’article, sempre que sigui possible.
 
 Formulari de sol·licitud (amb l’autenticació de la Universitat de Barcelona)
 
 
 
 
 

Per obtenir-ne més informació, consulteu les Preguntes més freqüents de drets d'autor, o bé contacteu amb nosaltres a través del S@U, Servei d'Atenció als Usuaris, o de l'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI.

 

Segueix-nos

totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado  twitter Blog del CRAI
Segueix-nos:

 

Footer - Copyright


 Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

Campus d'exelencia

Membre de:          Reconeixement internacional de l'excel·lència

                      logo del barcelona knowledge campuslogo del health universitat de barcelona campus