Rosalind Franklin:
Una vida desxifrant estructures helicoidals


PRESTATGE 01-06

PÒSTERPRESTATGE 07-08

PRESTATGE 09-14

TAULA 1

VITRINA

TAULA 2