De Montserrat a Súmer. L’aportació de Miquel Civil al desenvolupament dels estudis cuneïformes