Aspectes Lingüístics i Didàctics del Contacte de L