Publicacions del personal del CRAI: 2008

Publicacions del personal del CRAI: 2008

Andrades Márquez, Tana; Palau i Sallent, Domènec. Modificacions estructurals i arquitectóniques d’un origami/mòbil. XI Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Les solucions problemàtiques. Diversitat en els criteris de reintegració i presentació en conservació i restauració. Museu Nacional d'Art de Catalunya. Grup Tècnic. Barcelona, 3 i 4 d'abril de 2008. Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/60676> [Consulta: 11 de desembre de 2014]
 
Angelet, Rosa ; Cazorla, A. ; Gràcia, I. ; Massegur, M. Formació en l'ús d'eines i recursos de la biblioteca als alumnes de nou ingrés del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge [Material gràfic]. En 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. COBDC. Barcelona 22 i 23 de maig de 2008. Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/32575> [Consulta: 8 de novembre de 2012]
 
Casals, Judit ; Güell, Cristina. University of Barcelona Learning and Research Resources Centre (CRAI) [en línia]. En Dutch Association of Librarians and Information Professionals [Consulta: 26 de gener 2009]. Barcelona, 15 d'abril 2008. Disponible a: <http://University of Barcelona Learning and Research Resources Centre (CRAI)>
 
Giralt, Olga ; Prades, M. Lourdes. L'arxiu-biblioteca del Pavelló de la República. En Rafael Aracil (dir.). Espai, art i memòria al Pavelló de la República (París 1937-Barcelona 2007). Barcelona: Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Pavelló de la República, Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, p. 103-115.
 
Güell, Cristina. Els recursos digitals com a suport a l’aprenentatge i la docència a la UB. En Seminario Library Connect Barcelona 2008. Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 21 d’octubre de 2008. Disponible a <http://hdl.handle.net/2445/32576> [Consulta: 8 de novembre de 2012]
 
Parada, Antonio; Labastida i Juan, Ignasi. Les agències finançadores de la recerca aposten per l'Open Access. Informatiu: Agència d'Avaluació de Tecnologies i Recerca Mèdiques [en línia]. 2008, núm. 42, p. 16-17 [Consulta 6 febrer 2009]. Disponible a: <http://www.gencat.net/salut/depsan/units/aatrm/pdf/but42ca.pdf>. ISSN: 1697-0578
 
Labastida i Juan, Ignasi. Let's open the university!. IPR-Heldesk Bulletin [en línia]. April - June 2008, núm. 38 [Consulta 6 febrer 2009]. Disponible a: <http://www.ipr-helpdesk.org/newsletter/38/html/EN/editorial.html>
 
Labastida i Juan, Ignasi. Más allá del acceso público al conocimiento científico. Economia y Salud: boletín informativo [en línia]. 2008, núm. 61, p. 14-15 [Consulta 6 febrer 2009]. Disponible a: <http://www.aes.es/Publicaciones/es61c.pdf>. ISSN: 1133-6536
 
Labastida i Juan, Ignasi. Noves alternatives per gestionar els drets d'autoria en la difusió de continguts : les llicències de Creative Commons. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2008, 125 p. 
 
Moreno Lanza, Ferran. Un que passava. Item: “Bibliotecaris i emprenedors: reflexions i experiències. Blocaires: els emprenedors del segle XXI”, 2008, núm. 49, p. 51-52.
 
Playà, Montserrat. Universitat de Barcelona Centre de Ressources pour l’Apprentissage et la Recherche (CRAI) [en línia]. En Congrès de l’ADBU ( Association des Directeurs de Bibliothèque Universitaires). Pau (France), 18-20 de september 2008 [consulta: 23 de gener 2009]. Disponible a: <http://www.adbu.fr/IMG/pdf/CRAI_UB_sin_fotos_frances.pdf>
 
Prades, M. Lourdes. Els Brigadistes de la Guerra Civil espanyola en les fonts documentals : un prototipus de sistema d'informació digital. Tesi doctoral. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2008. 292 p.
 
Prades, M. Lourdes. Els brigadistes de la Guerra Civil espanyola en les fonts documentals : un prototipus de sistema d’informació digital. En Homenatge a les Brigades Internacionals : 70 aniversari de la seva despedida (Barcelona, 23 octubre 2008). Barcelona : UB. Facultat de Geografia i Història, 2008.
 
Guallar, Javier; Redondo, Silvia. 20 años de Doc6. Entrevista a Adela d'Alòs-Moner. El profesional de la Información, 2008, vol. 17, núm. 5, p. 564-566.
 
Redondo, Sílvia [et al.] DocuMenea: noticias frescas sobre documentación. En 11es Jornades Catalanes d'Informació Documentació. Barcelona (Spain), 22-23 May 2008 [Consulta: 4 de febrer 2009]. Disponible < http://eprints.rclis.org/13765/>
 
Agustí, Lluís ; Redondo, Silvia. Public libraries: adapting to the digitised environment. An interview with John Lake. El profesional de la Información, 2008, vol. 17, núm. 2, p. 236-238.
 
Redondo, Silvia. Redes, publicación científica e innovación en el LIS-EPI Meeting 2008. El profesional de la Información, 2008, vol. 17, núm. 6, p. 685-688.
 
Turiel, JosepLa edición y el acceso a la literatura y los materiales GLTBQ. Scriptura [en línia]. 2008,  núm. 19/20,  [Consulta: 13 febrer 2017]. Disponible a: <http://www.raco.cat/index.php/Scriptura/article/view/189163/254763> i <http://hdl.handle.net/2445/106848>. 
 
Verger Arce, Neus. La Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació [en línia]. Desembre 2008,  núm. 21 [Consulta: 23 gener 2009]. Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/21/verger.htm>. ISSN: 1575-5886
 
Trias, J. M. ; Caballer, G. ; Tubella, I. ; Vinyamata, El (ed). La solitud de la llibertat: memòries de Josep M. Trias i Peitx, secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya durant la Guerra Civil. Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2008.