Llengües

Inici >> Coneix el CRAI >> Biblioteques >> CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica >> Mostra bibliogràfica: Professores de la Facultat de Matemàtiques de la UB

Mostra bibliogràfica: Professores de la Facultat de Matemàtiques de la UB

Professores de la Facultat de Matemàtiques

Imatge: "Dona ensenyant geometria", caplletra d'una traducció, de l'àrab al llatí (segle XII), dels Elements d'Euclides, dipositada a la British Library. Imatge de domini públic.


Amb motiu del Dia Internacional de la Dona de l'any 2014, el CRAI-Biblioteca de Matemàtiques va organitzar una mostra d’obres del seu fons, publicades per les professores de la Facultat de Matemàtiques. La iniciativa, emmarcada dins dels actes organitzats per les comissions d’Igualtat de les facultats de Matemàtiques, Geografia i Història, Filologia i Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB), es complementa ara amb aquest recurs virtual. La mostra vol traçar, a partir de recursos diversos disponibles al web, el perfil acadèmic de les professores de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, en actiu el curs 2013-2014.

També vol homenatjar les dones pioneres que van saber obrir-se camí, des de principis de segle XX, en un entorn aleshores exclusivament masculí.

“Els encants d'aquesta sublim ciència només es revelen als qui tenen el valor d'explorar-la en profunditat. Però quan una dona, que a conseqüència dels nostres costums i prejudicis, ha de superar més dificultats que els homes per familiaritzar-se amb aquestes espinoses qüestions, aconsegueix, no obstant això, superar aquests obstacles i copsar la seva part més fosca, llavors ha de posseir sense cap dubte un noble valor, talents extraordinaris i un esperit superior.” 

 

Carl Friedrich Gauss, en una carta adreçada a Sophie Germain,
en assabentar-se que M. Leblanc era, en realitat, una dona.

Agraïments

 • Agraïm a les companyes de la Secretaria d'Estudiants i Docència la seva col·laboració, facilitant-nos les dades sobre la presència de dones i homes a la Facultat.
 • Agraïm a les companyes de l'Arxiu Històric que ens hagin facilitat la consulta i reproducció dels expedients acadèmics de les primeres alumnes i professores de la Facultat.

Sumari

Introducció


La Facultat de Matemàtiques va néixer l’any 1974, arran de la divisió de l’antiga Facultat de Ciències (1857-1973) en cinc facultats: Física (1973), Química (1974), Geologia (1973), Biologia (1974) i Matemàtiques. Actualment s’hi imparteixen dos graus: el de Matemàtiques i, des del curs 2001-2002, el d’Enginyeria informàtica.


Des de 1974 enguany fa quaranta anys, la Facultat de Matemàtiques està ubicada a l’Edifici Històric, al voltant de l’anomenat Pati de ciències, repartida en les quatre plantes d’aquest edifici (des del soterrani fins a la segona).

 


Actualment, la degana de la Facultat de Matemàtiques és la Doctora Maria Carme Cascante Canut, una de les quatre dones al capdavant d’una facultat de la Universitat de Barcelona. Les dones representen el 22,22% del total de degans i deganes de la UB.

A la Facultat de Matemàtiques es comptabilitzen 99 docents, dels quals 72 són homes i 27 són dones, cosa que representa un 72,72% d’homes i un 27,28% de dones.

Pel que fa al personal d’administració i serveis, hi treballen 31 persones: 25 dones i 6 homes. En tant per cent, les dones representen el 80,64% mentre que els homes arriben gairebé al 20% (19,36%). Aquesta proporció és totalment inversa a la del personal docent.

Dels nou becaris de departament en actiu el febrer de 2014, 6 són homes i 3 són dones, de manera que aquestes darreres representen el 33,34% del total.

El conjunt de l’alumnat (graus, màsters i doctorands), és de nou-cents noranta alumnes, dels quals 767 són homes i 223 són dones, cosa que representa un 70,93 i 29,07 % respectivament del total de l’alumnat.

 

Percentatge d'homes i dones a la Facultat de Matemàtiques

  Homes % Dones %
PDI: 99 72 72,72 27 27,28
PAS: 31 6 19,36 25 80,64
Alumnes: 990 767 70,93 223 29,07
Becaris: 9 6 66,66 3 33,34
Total: 1129 851 75,37 278 24,63


 

Primeres dones a la Facultat de Matemàtiques

Any Nom  
1906 Maria Sordé Xipell Primera alumna matriculada a la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències
1914 Maria Sordé Xipell Primera alumna llicenciada a la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències
1947 Griselda Pascual Xufré Primera docent de la Facultat de Ciències
1970 Assumpció Català Poch Primera doctorada en matemàtiques a la Facultat de Ciències
1991 Griselda Pascual Xufré Primera docent jubilada a la Facultat de Matemàtiques

 

La Facultat de Matemàtiques té un índex baix de presència femenina entre l’alumnat. L’any 2014 les dones escassament arriben al 30%.

Enguany fa justament un segle que es va llicenciar la primera dona a la, aleshores anomenada, Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Ella va ser la predecessora de les actuals alumnes, de la mateixa manera que Griselda Pascual i Assumpció Català ho van ser respecte a les professores actualment en actiu a la Facultat.

 

Les alumnes pioneres: Maria Sordé, Ascensión Serret, Rosa Vila i Irene Roig

 

La primera dona en estudiar a la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona es va matricular a partir de l’any 1906, quan ingressà a la universitat Maria Sordé Xipell. A la dècada següent, hi estudiarien Rosa Vila, Irene Roig i Ascensión Serret. Elles són les alumnes pioneres.

Maria Sordé Xipell

Va ser la primera alumna de la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Va néixer a Barcelona el dia 7 de setembre de 1884 al barceloní carrer del Regomir. El seu pare, reusenc, exercia de metge. La seva mare era barcelonina. 

El mes d’octubre de 1906 va obtenir el grau de batxiller i es matriculà a la Universitat de Barcelona per iniciar els seus estudis de Matemàtiques. Es va llicenciar el dia 11 de febrer de 1914. Durant el curs 1906-1907 va ser l’única noia de tota la Facultat de Ciències. Va ser una alumna brillant: el seu expedient acadèmic universitari és farcit d’excel·lents.

 

                                  

 

 

                       

 

           Imatges de l'expedient acadèmic, dipositat a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

 

Ascensión Serret de Andrés

Va néixer el dia 3 de maig de 1894 a la població d’Arévalo (Ávila), on el seu pare, procedent de Lleida, exercia el càrrec de secretari de l'ajuntament. La seva mare procedia de Segovia. L'any 1911 la família es va establir a Barcelona.

Després d’estudiar batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Castelló, Serret ingressà l’any 1911 a la Universitat de Barcelona, i hi estudià fins al 1915, quan es llicencià, el 14 de juny del mateix any.

Entre els anys 1918 i 1919, Serret treballa com a ajudant a l’Observatori Fabra de Barcelona.

 

                                                         Expedient acadèmic                 Expedient acadèmic

                                        

                                                                   Expedient acadèmic

 

                   Imatges de l'expedient acadèmic, dipositat a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

 

Rosa Vila Coro

Va néixer el dia 3 d’octubre de 1896 a Santiago de Compostela. El seu pare era un catedràtic barceloní, desplaçat a la universitat de Santiago, i la seva mare era filla de la població de Donis (Lugo).

Ingressà a la Universitat de Barcelona l’any 1913, i hi estudià fins al 1916. Es llicencià a la Secció d’Exactes de la Facultat de Ciències, l’any 1925.

Alumna amb molt bones notes, notables i excel·lents, va rebre el Premi extraordinari de la Facultat de Ciències el maig de 1914.Expedient acadèmic Expedient acadèmic

 

Expedient acadèmic

 

Expedient acadèmic

                                                         

                                              Expedient acadèmic

Imatges de l'expedient acadèmic, dipositat a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

Irene Roig Mota

Era filla de Cabra del Camp, a la província de Tarragona, on va néixer l'11 de febrer de 1894. El seu pare era secretari de l’Ajuntament i la seva mare era mestra.

L’any 1912, la família Roig Mota es troba vivint a Barcelona i és quan Irene ingressa a la Universitat de Barcelona, malgrat que al seu expedient hi ha anotacions corresponents al curs anterior, amb el comentari Sin examen.

Al seu ingrés, Irene tenia 18 anys. Estudià a la Universitat de Barcelona fins l’any 1916.

Expedient acadèmic Expedient acadèmic
Imatges de l'expedient acadèmic, dipositat a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

 

Les primeres docents: Griselda Pascual i Assumpció Català

 

Griselda Pascual Xufré

 Va néixer a Barcelona l’onze de febrer de 1926. El seu pare era músic i pintor, i convivien amb dues tietes, ambdues mestres. De petita  va  rebre la influència d’un bon ambient intel·lectual familiar.

 

 Un cop acabats els estudis primaris, estudià batxillerat a l’Institut Maragall de Barcelona, on més endavant seria professora i catedràtica de matemàtiques. També hi exerciria diversos càrrecs directius, entre els quals el de directora, entre 1965 i 1968.

 L’any 1942, amb setze anys, acabà batxillerat amb matrícula d’honor i aprovà l’examen d’estat, abans de l’edat reglamentària, amb qualificació d’excel·lent. Al mateix estiu s’examinà i aprova totes les assignatures de magisteri. En començar el curs següent, inicià els estudis a la Facultat de Ciències, Secció de Matemàtiques i amb 20 anys es llicencià, el dia 7 de gener de 1947. 

L’any 1946 va iniciar la carrera docent a la UB com a professora ajudant de classes pràctiques del doctor Francesc Botella, catedràtic de geometria. Durant el curs 1946-1947 va impartir docència de l’assignatura Matemáticas especiales; el curs 1949-1950 de Geometría analítica, al curs 1952-1953 de Matemáticas i al curs 1955-1956 de l’assignatura Ampliación de matemáticas.

El 1957 fou nomenada Professora encarregada de curs d’Universitat, amb dedicació completa, i impartí l’assignatura Matemática general. Un any més tard va rebre una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i una beca Humboldt, per fer una estada a Alemanya al Mathematisches Institut de la Universitat de Friburg. Allà estudià geometria i àlgebra i inicià la recerca sobre mosaics del pla euclidià i del pla hiperbòlic. En tornar a la UB, va ingressar al Departament d’Anàlisi, coincidint amb la implantació de la matemàtica moderna.

Als anys seixanta va prendre part en nombroses comissions i seminaris dedicats a la reforma dels estudis de matemàtiques. Participà en les reunions de catedràtics de matemàtiques a Madrid i Salamanca, convocats pel Centro de Orientación Didáctica. Col·laborà en la redacció de les Pruebas Canguro de Matemáticas. Amb un ressò molt important en la societat, especialment en el sector contrari a la matemàtica moderna, Pascual defensà sempre que els alumnes han de saber raonar perquè els càlculs els faran les màquines. En aquesta època es produeixen nombrosos canvis en els plans d’estudis a l’ensenyament mitjà i s’hi introdueix la matemàtica moderna, l’audiovisual i la informàtica.

A la Universitat de Barcelona, Pascual impartí diverses assignatures: el curs 1961-1962 Geometría algebraica; el 1962-1963 Matemáticas; el 1964-1965 Matemática general; entre 1965 i 1968 Cálculo infinitesimal i el curs 1968-1969 Teoría de números. L’any 1968 va ser nomenada Professora adjunta d’universitat interina i al curs 1969-1970, professora interina. Al mateix temps, entre 1965 i 1968 exercí de directora a l’Institut Maragall on era, alhora, cap del Seminario de Matemáticas, càrrec que també ocuparia entre 1973 i 1985. També traduí cinc textos matemàtics al castellà, un d’ells Introducción al álgebra conmutativa de M. Atiyah i G. MacDonald.

En un constant canvi d’assignatures, el curs 1970-1971 impartí Cálculo infinitesimal, entre 1970 i 1984 Teoría de números i durant el curs 1974-1975 Análisis. El dia 1 d’abril de 1975, Pascual es doctorà en matemàtiques amb la tesi Contribución al estudio de las extensiones galoisianas de grupo diedral, obtenint la qualificació d’Excel·lent Cum laude. Just un mes després seria nomenada professora ajudant interina.

L’any 1980 arribà a Catedràtica numerària a l’Escola Universitària d’EGB, defensant a l’oposició el tema Matemáticas y su didáctica. Continuà treballant en la doble docència d’institut i universitat fins al 1985 quan, a causa de la llei d’incompatibilitats, va haver de triar entre deixar la docència a l’Institut Maragall o a la Universitat de Barcelona. Optà per mantenir la plaça a la UB, on seria nomenada professora titular d’universitat, amb dedicació exclusiva, d’Àlgebra, Geometria i Topologia. La seva tasca fou molt rellevant en el programa de doctorat del Departament d’Àlgebra i Geometria i en el Seminari de Nombres de Barcelona. 

Es jubilà a la Universitat de Barcelona l’any 1991, després d’una carrera docent de quaranta-cinc anys. Fou la primera professora jubilada a la Facultat de Matemàtiques. La seva darrera lliçó versà sobre l’obra de Leopold Kronecker. L’any 1996 es publicà Disquisicions aritmètiques de Carl Friedrich Gauss, amb traducció i pròleg de Griselda Pascual. Va morir a Barcelona el dia 8 de juny de 2001.

Assumpció Català Poch

Assumpció Català PochAssumpció Català Poch va néixer a Barcelona el dia 14 de juliol de 1925. Passà els primers anys de la seva vida a Montblanc, on el seu pare estava desplaçat per motius professionals. Alumna excel·lent i de bones qualificacions, estudià el batxillerat a l’Institut Maragall i féu l’examen d’estat el juliol de 1947. Aquell mateix any va ingressar a la Facultat de Ciències, a la secció de Matemàtiques, on es llicencià el 15 de setembre de 1952. Inicià la seva tesi doctoral i, mentrestant, preparà oposicions per aspirar a una plaça de professora de matemàtiques d'institut, exercint entre els cursos 1963-1964 i 1974-1975, a l’Institut Infanta Isabel de Barcelona.

Es doctorà el 12 de juny de 1971 amb la tesi Contribución al estudio de la dinámica de los sistemas estelares a simetría cilíndrica, cosa que la convertí en la primera dona en obtenir el doctorat en matemàtiques a la Universitat de Barcelona.

L’any 1952 va iniciar la carrera de docent a la Universitat de Barcelona. Entre els cursos 1952 i 1957 va ser professora ajudant de classes pràctiques a la secció d’Astronomia del Seminario Matemático de Barcelona, i el curs següent, 1957-1958, fou nomenada professora encarregada de curs. L’any 1960 va ser nomenada adjunta d’universitat interina, per passar més endavant a ser nomenada professora titular d’universitat.

L’any 1952 exercí a la secció de Física on realitzaria la major part de la seva carrera docent, i on fou la primera dona amb un càrrec d'astrònoma professional del sistema universitari català. Impartí les assignatures de Matemáticas, Astronomía general i Topografía, Astronomía esférica i geodesia, Mecánica racional con nociones de mecánica celeste i Matemáticas. El curs 1965-1966 va fer docència a la Facultat de Farmàcia, i entre 1966 i 1969, a Filosofia i Lletres.

A la secció de Física va impartir assignatures de matemàtiques: els cursos 1952-1953 i 1956-1957, l’assignatura Matemáticas, el 1957-1958 Matemáticas generales i a partir de 1968 i fins al 1971, Ampliación de las matemáticas. És autora de diverses obres sobre astronomia i matemàtiques, d’història de la ciència i de divulgació de l’astronomia. Es jubilà el 30 de setembre de 1990, després d’una llarga carrera docent i una notable tasca d’investigació.

L’any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva tasca professional i els estudis sobre les taques solars. El mateix any morí, a l’edat de 83 anys.

 

 

Professores de la Facultat de Matemàtiques (març de 2014)
 
 
 

Àngela Arenas Solà

Corbes de Shimura i aplicacions

Perfil acadèmic

Pàgina personal

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics

Catàlegs

Repositoris

Pilar Bayer Isant

Arrels germàniques de la matemàtica contemporània

Perfil acadèmic

Pàgina personal

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics

Catàlegs

Repositoris

Altres

Marí­a Jesús Carro Rossell

Journal of Fourier Analysis and Applications

Perfil acadèmic

Pàgina personal

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics

Catàlegs

Repositoris

Altres

Josefina Casasayas Mas

Problemas de análisis matemático de una variable real

Perfil acadèmic

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics

Catàlegs

Repositoris

M. Carmen Cascante Canut

Problemas de análisis matemático de una variable real

Perfil acadèmic

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics

Catàlegs

Repositoris

Altres

Teresa Cortadellas Bení­tez

Semigroup Forum

Perfil acadèmic

Pàgina personal

Perfils a bases de dades

Arbres acadèmics 

  Catàlegs

  Repositoris

  Laura Costa Farràs

  Advances in Mathematics

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Teresa Crespo Vicente

  Algebraic groups and differential Galois theory

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Núria Fagella Rabionet

  Iteración compleja y fractales

  Perfil acadàmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  Maria Carmen Florit Selma

  Revista Matemática Iberoamericana

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Patricia Gutiérrez Faxas

  Journal of Artificial Intelligence Research

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics 

  Catàlegs

  Laura Igual Muñoz

  Journal of Mathematical Imaging and Vision

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  Olga Julià de Ferran

  Probabilitats: problemes i més problemes

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  Olga Lavila Vidal

  Collectanea Mathematica

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  lrene Llerena Rodrí­guez

  Àlgebra lineal i geometria

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Maite López Sánchez

  Approaches to map generation by means of collaborative autonomous robots

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Rosa Maria Miró Roig

  Determinantal ideals

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  M. Eulàlia Montoro López

  Linear Algebra and its Applications

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Bharti Pridhnani Pridhnani

  Forum Mathmaticum

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  Anna Puig Puig

  Computerized Medical Imaging and Graphics

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Catàlegs

  Repositoris

  Petia lvanova Radeva

  Lecture Notes in Computer Science

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  lnmaculada Rodrí­guez Santiago

  IEEE Computer Magazine

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Catàlegs

  Repositoris

  Susana Romano Rodrí­guez

  SIAM Journal on Optimization

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Maria Salamó Llorente

  Lecture Notes in Computer Science

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Catàlegs

  Repositoris

  Marta Sanz Solé

  Malliavin calculus : with applications to stochastic partial differential equations

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

  Altres

  Mercè Serrahima Soler

  Publicacions matemàtiques

  Perfil acadèmic

  Perfils a bases de dades

  Catàlegs

  Núria Vila Oliva

  Àlgebra I: de la pràctica a la teoria

  Perfil acadèmic

  Pàgina personal

  Perfils a bases de dades

  Arbres acadèmics

  Catàlegs

  Repositoris

   

  Bibliografia

  Altres fonts

   

  </p>
<p>Opineu sobre aquesta exposició

  agost, 2013

  Segueix-nos

  totes les xarxes socials del CRAI icono de canal de contenidos sindicado twitter Blog del CRAICanal de YouTube del CRAI de la UB

   

  Footer - Copyright


  Logo de Creative Commons Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.

   

  Campus d'exelencia

  Membre de:

  Logo de LERU                                           Segell EFQM 500    Logo de Bibliotecas comprometidas con la excelencia