Logo Universitat de Barcelona UB Logo CRAI UB
Accés als recursos electrònics de la Universitat de BarcelonaNo disposeu de permisos per accedir al SIRE (Servei Intermediari de Recursos Electrònics)
Contacteu amb el Servei d'Atenció als Usuaris (S@U)

--------------------------------

No dispone de permisos para acceder al SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Electrónicos)
Contacte con el Servicio de Atención a los Usuarios (S@U)

--------------------------------

You do not have permission to access the SIRE (E-Resources Access Service)
Contact the User Support Service (S@U)


De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que les dades facilitades mitjançant aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de titularitat de la Universitat de Barcelona, la finalitat del qual és la prestació de serveis als usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona.
Les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a la deguda atenció, desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, així com en els supòsits previstos segons la Llei.
Li recordem que, en qualsevol moment podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, davant la Universitat de Barcelona mitjançant escrit a l'adreça postal Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona, o mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça protecciodedades@ub.edu.

© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats.