|

|

Català

Polítiques editorials d’autoarxivament

En aquesta pàgina podeu consultar quina és la versió del vostre article que podeu dipositar en un repositori institucional i el període de temps (embargament) que ha de transcórrer per fer-la accessible al públic des de la data de publicació. Podeu cercar a partir de l'ISSN, o bé del títol parcial o complet de la revista. A més de la informació respecte de l'autoarxivament, també us oferim el nom de l'editorial, el titular dels drets d'explotació i si es publica amb tots els drets reservats o mitjançant alguna llicència. En el cas que les condicions d'autoarxivament hagin canviat al llarg del temps apareix la indicació corresponent. Aquesta informació ha estat recollida de Sherpa / Romeo, Dulcinea, Mir@bel i dels contactes directes amb les revistes.

Descarrega els arxius csv json

Darrera actualització: 01/02/2023