Antics posseïdors

 

Actes de les IV trobades d'història de la ciència i de la tècnica (Alcoi, 13-15 de desembre 1996). Barcelona : Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 1999. P. 49.

Aguiló y Miró, Àngel. Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. Anuario Universidad de Barcelona. 1909-1910, p. 513-596.

Andrés de San Nicolás. Historia general de los religiosos descalzos del orden de los ermitaños del gran padre y doctor de la iglesia San Agustin de la congregacion de España y de la Indias. Madrid : Andres Garcia de la Iglesia, 1664-1756.

Andreu i Daufí, Jordi. La fundació de misses i aniversaris a la parròquia de Sant Genís de Vilassar (s. XVII-XVIII): una institució econòmica de supervivència i control social. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. 1988, núm. 30, p. 37-45. <http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115787/146387>[Consulta: 4 abr. 2017]

Archivo Histórico de la Nobleza <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/nhn/portada.html> [Consulta 17 juliol 2015]

Astraín, Antonio. Historia de la Compañia de Jesús en la asistencia de España. Madrid : Razón y Fe, 1909-1916.

Atles de la guerra civil a Barcelona. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2009.

Balcells, Albert. Història de la historiografia catalana. Barcelona : IEC, 2004.

Barraquer i Roviralta, Gaietà. Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona : Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 1906.

Barraquer i Roviralta, Gaietà. Los Religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona : Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 1915-1918.

Basili de Rubí. Necrologi dels frares menors caputxins de la Província de Catalunya (1578-1944). Barcelona : Convent de Caputxins de Sarrià,1945.

Batlle y Prats, Luis. Cultura a Girona de l'edat mitjana al Renaixement. [Girona] : Institut d'Estudis Gironins, 1979.

BC/A. Biblioteca de Catalunya. Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya. <http://www.bnc.es/lenoti/> [Consulta: 3 des. 2014]

Beltrán i Larroya, Gabriel. Fuentes históricas de la provincia OCD de San José (Cataluña y Baleares). Roma : Teresianum, 1986.

BNF/A. Bibliothèque nacionale de France. BNF catalogue général. Autorités BnF. <http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_bnf.jsp?nouvelleRecherche=O&host=catalogue> [Consulta: 3 des. 2014]

Burgos Rincón, Javier. Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del setecientos [Microforma] : 1680-1808. Barcelona : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.

Butlletí de la Biblioteca Pública de Sant Andreu de Palomar. [Barcelona : la Biblioteca, 1912-1928] (Barcelona : Impr. de S. Asmarats).

Caballer Albareda, Gemma. Espais de frontera, espais de memòria. Mirmanda. 2009, núm. 4, p. 86-95.

Calbet i Camarasa, Josep Mª. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona : Rafael Dalmau : Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.

caputxins.cat. Frares Franciscans Caputxins Catalunya I Balears. <http://caputxins.cat>. [Consulta: 8 set. 2017]

The Cardinals of the Holy Roman Church <http://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm> [Consulta 30 nov. 2015)

Carreras i Bulbena, Josep Rafael. Constitució y actes conservades de la Academia Desconfiada, anomenada també Escola y Academia dels Desconfiats. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 1922, núm. 74, p. 225-336.

Casals Bergés, Quintí. Polítics de Lleida. El poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868). Lleida : Edicions de la Universitat de Lleida ; Alguaire : Patronat Josep Lladonosa, 2002.

CCPBV. Biblioteca Valenciana. Catàleg col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana <http://bv.gva.es/cginetbv-bin/abnetop/O6485/ID94001686?ACC=101> [Consulta: 18 set. 2015]

Cercle Històric Miquel Biada BCN - Mataró. Ramon Maresch i ros, president de la companyia del ferrocarril <http://www.biada.com/ramon-maresch-i-ros-president-de-la-companyia-del-ferrocarril> [Consulta 15 feb. 2016]

Cerro Nargánez, Rafael. Varas catalanas en el siglo XVIII: los alcaldes mayores del corregimiento de Vic. Obradoiro de historia moderna. 2006, núm. 15, p. 239-268. <http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/article/view/552/546>[Consulta: 25 oct. 2017]

Coll, Jaume ; Marca, Francisco. Chronica serafica de la santa provincia de Cathaluña de la regular observancia de nuestro padre S. Francisco. Barcel. : en la Imprenta de los herederos de Juan Pablo y Maria Marti, administrada por Mauro Martì, 1738-1764.

Collell, Albert. Escritores dominicos del Principado de Cataluña. Barcelona : Ediciones de la Ponencia de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona, 1965.

Congregación de la Misión. Provincia Canónica de Zaragoza (España) <http://pauleszaragoza.org/> [Consulta: 17 juliol 2015]

Corredor i Plaja, Anna-Maria. El repartiment de les terres comunals de Pals. Estudis del Baix Empordà . 2002, núm. 21, p. 121-138.

DARA - Documentos y Archivos de Aragón <http://dara.aragon.es/opac/app/home/> [Consulta: 10 feb. 2017]

DDB. Deutsche Digitale Bibliothek <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/> [Consulta: 22 set. 2015]

Diccionari d'autors i obres de religiosos carmelites descalços a la província de Sant Josep de Catalunya i terres de parla catalana (1586-1835)<https://mcem.iec.cat/entrada.asp?epigraf_m=8> [Consulta: 11 feb. 2015]

Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya. Barcelona : Claret : Generalitat de Catalunya, 1998-2001.

Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid : Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972-1975.

Dietaris de la Generalitat de Catalunya. [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 1994-2007.

Elías de Molins, Antonio. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX : apuntes y datos. Barcelona : imprenta de Fidel Giró, 1889-1895. 2 v.

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana : etimologías : sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. : versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán, esperanto. Madrid : Espasa-Calpe, [1907?]-cop. 1930.

Fernández Luzón, Antonio. La Universidad de Barcelona en el siglo XVI. Barcelona : Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2005.

Ferrer i Alòs, Llorenç. Aproximació a l'estructura agrària de la comarca del Bages en el segle XVIII i primera meitat del segle XIX. Barcelona : Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història, 1984 <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/21800/01.LFA_1de10.pdf?sequence=1> [Consulta 26 nov. 2015]

Fierro Macía, Javier, et al. Església de Sant Pere de Serrallonga (Alpens). Arqueologia i història. Barcelona : Diputació de Barcelona, 2010.

Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu. Biblioteca de Catalunya. Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu <http://www.bnc.cat/fonshistorichsc/formulari_fonshistorichsc>. [Consulta: 16 octubre 2017]

GEC. Enciclopèdia.cat <http://www.enciclopedia.cat> [Consulta: 23 gen. 2015].

Geni. Base de dades genealògica de Geni <http://www.geni.com/people> [Consulta: 23 oct. 2015]

Gómez de Olea y Bustinza, Javier [et al.]. Los condes de Fuentes, la casa de Pignatelli. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 2007, vol. 10, p. 215-220.

Gou i Vernet, Assumpta. Un problema precoç: una biblioteca pública a Vilanova al segle XVIII. Del Penedès. 2002, núm. 2, p. 29-37. <http://raco.cat/index.php/DelPenedes/article/view/86247/128434> [Consulta: 9 juny 2017]

Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. Patavii : Typis et sumptibus domus editorialis "Il Messaggero di S. Antonio", 1960-1968. 7 v.

Institut Botànic de Barcelona. Catàleg de la Biblioteca Salvador. [Madrid] : CSIC : Ajuntament de Barcelona, 2008.

Marquès, Josep-M. Carreres dels col·laboradors de bisbes de Girona 1600-1774. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. 2000, vol. 41, p. 142 <http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54366 >[Consulta: 24 juliol 2015]

Massó i Carballido, Manuel Jaume. Notes per a una biografia de L. Pons d'Icard. Treballs canongins. 1985, vol. 1, p. 65-102.

Martínez Rodríguez, Miquel Àngel. Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a la segona meitat del segle XVII. Barcelona : Fundació Noguera, 2006.

Martínez Rodríguez, Miquel Àngel (ed.). La mitjana noblesa catalana a la darreria de l'etapa foral. Barcelona : Fundació Noguera, 2010.

Massó i Torrents, Jaume. Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.1909-1910, p. 588-692.

Massot, Josep. Compendio historial de los hermitaños de nvestro padre San Agustin del Principado de Cataluña. Barcelona : en la imprenta de Jvan Jolis, 1699.

Mayer, Marc. Un Llibre de la biblioteca d'Arnau Colomer : BUB ms. 600. Estudis castellonencs. 1994/1995, núm. 6, p. 895-900.

MCEM. Base de dades de Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna < http://mcem.iec.cat/> [Consulta: 27 març 2017]

Minimospedia <http://www.estudiosminimos.eu/minimospedia_3.html> [Consulta: 11 feb. 2015].

Molas Ribalta, Pere. Diputats i síndics a l'ajuntament borbònic de Barcelona (1760-1808). Revista de dret històric català. 2005. vol. 4, p. 11-27.

monestirs.cat<http://www.monestirs.cat/monst/monestir.htm> [Consulta: 17 set. 2015]

Moral, Bonifacio. Ensayo de una biblioteca íbero-americana de la Orden de San Agustín. Madrid : Impr. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1913-1917.

Morales Roca, Francisco José. Ciudadanos y burgueses honrados habilitados como síndicos del brazo real en las cortes del principado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599). Madrid : Hidalguía, 1995.

Musée du Diocèse de Lyon.< http://museedudiocesedelyon.com/>. [Consulta: 14 novembre 2017]

Paradela, Benito. Notas biográficas de los que han pertenecido a la Congregación de la Misión en España. Madrid : Impr. de Cleto Vallinas, 1935.

PARES. Portal de Archivos Españoles. <http://pares.mcu.es/>. [Consulta: 24 jul. 2017]

Placer López, Gumersindo. Bibliografía mercedaria. Madrid : Revista Estudios, 1968.

La Plega de l'Arxiu. Textos d'història i actualitat de l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya.<http://laplega.escolapia.cat/2012/11/lescola-pia-de-puigcerda-1728-1972.html> [Consulta: 27 oct. 2017]

Pleyán de Porta, José ; Renyé i Viladot, Frederic. Album histórich, pintoresch y monumental de Lleyda y sa provincia. Lleida : estampa de Joseph Sol Torrens, 1880. <http://ddd.uab.cat/record/59816> [Consulta: 10 feb. 2017]

Polo SBN Biblioteche Publiche Statali di Roma <http://opacbiblioroma.cineca.it/> [Consulta: 31 oct. 2017)

Puig i Reixach, Miquel. Salut i malaltia a Olot al segle XVIII. Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. 2013, núm. 24, p. 36-166 <http://www.raco.cat/index.php/AnnalsPEHOC/article/viewFile/279292/367000> [Consulta 8 feb. 2016]

Ramon, Salvador. Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels segles XIII al XIX. Quaderns d'història tarraconense. 1982, v. 3, p. 9-28 <http://www.raco.cat/index.php/QHT/article/view/94472/148807> [Consulta 8 feb. 2016]

RB Exlibris. Real Biblioteca. Base de Datos de Ex-libris. <http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php/exlibris>. [Consulta: 7 set. 2017]

Real Junta de Comercio del Principado de Cataluña. Observaciones que por orden de la Real Junta de Aranceles ha hecho la del Comercio de Cataluña en 20 de junio de 1828, sobre un informe contra las leyes que prohiben los géneros estrangeros de algodon en España. Barcelona : por la viuda de D. Agustin Roca ..., 1828.

Rodríguez Parada, Concepción. La Biblioteca del convento de Barcelona de la orden de la Merced: una herramienta para la formación de los frailes. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2009. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35861> [Consulta: 10 nov. 2016]

Ronquillo, José Oriol. Materia farmacéutica vegetal o Botánica médica : tratado en el que se describen todos los vegetales. Barcelona : Librería de Ignacio Oliveres, 1836.

Rovira i Gómez, Salvador-J. Les esglésies i els rectors d'Altafulla. Estudis altafullencs. 1979, núm. 3, p. 91-111.

Rubió i Balaguer, Jordi. Índexs de les obres de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya : Institut d'Estudis Catalans : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004. (Obres de Jordi Rubió i Balaguer ; v. 14).

Rubio y Borrás, Manuel. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera. Barcelona : Librería Verdaguer, 1915-1916.

Solà Colomer, Xavier. El monestir de Santa Maria d'Amer a l'època moderna: religió, cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigilia de les desamortitzacions (1592-1835). Lleida : Fundació Noguera, 2010. Volum 1. <http://www.fundacionoguera.com/libros/53%20SANTA%20MARIA%20D.AMER%20I%20psw,%20mda,%20red..pdf> [Consulta: 7 març 2017]

Solà Colomer, Xavier. La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800). Director: Joaquim M. Puigvert i Solà. Girona : Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l'Art, 2009.

TINET. Diputació de Tarragona. TINET Tarragona internet. <http://www.tinet.cat/>. [Consulta: 16 octubre 2017]

Torá y Marcé, F. Sermon que en la solemne profesion religiosa de la hermana Carmen de San Eliseo, natural de la villa de Olot ... Tarragona : Impr. y Libr. de Jaime Aymat, 1858.

Torà-online <http://www.viladetora.net/> [Consulta: 11 feb. 2015]

Torrent Orri, Rafael. Genealogia y gestas de los condes de Crexell. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 1964, vol. 5, p. 95-127.
<http://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/116602>[Consulta: 13 set. 2017]

Torres Amat, Fèlix. Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes : y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona : Impr. de J. Verdaguer, 1836.

UCM. Universidad Complutense de Madrid. Catálogo Cisne <http://cisne.sim.ucm.es> [Consulta: 23 gen.. 2015]

Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Encuadernaciones en la Biblioteca Complutense. Madrid : Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 2005.

Uriarte, Eugenio de. Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la compañia de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia española ... con un apéndice. Madrid : Sucesores de Rivadeneyra, 1904-1916.

USAL. Universidad de Salamanca. Biblioteca General Histórica. Antiguos poseedores (Provenance) <http://bibliotecahistorica.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=30&lang=es> [Consulta: 16 feb. 2017]

Vila Bartolí, Federico. Reseña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera. Barcelona : Libr. y Tip. Católica Pontificia, 1923.

Vita del glorioso Padre San Francesco di Paola : la prima biografia sull'eremita scritta in Calabria : Anonimo Calabrese. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2017.

Wikipedia <https://es.wikipedia.org/> [Consulta: 26 març 2015]

Ximeno, Vicente. Escritores del reino de Valencia. Valencia : Joseph Estevan Dolz, 1747-1749.


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
Comentaris