Marques d'impressors : Ajuda

Tipus de cerca:
 • Impressor: nom normalitzat de l'impressor.
 • Marca/Divisa: descripció formal de la marca (en catalą) i la seva divisa.
 • Ensenya: en el cas que n'hi hagi, tal com apareix al document.
 • Ciutat: ciutat de l'impressor (en catalą).
 • Terme marca: terme principal de la descripció de la marca (en català). En procés d'introducció.
 • Paraula clau: qualsevol paraula inclosa en el registre d'impressor.

Opcions de cerca:
 • Totes les paraules (I)
  Amb aquesta opció recuperareu només els registres que continguin totes les paraules entrades.
 • Qualsevol paraula (O)
  Amb aquesta opció, recuperareu els registres que continguin almenys una de les paraules entrades a la finestra de cerca.
 • Frase exacta
  Es recuperen els termes que contenen exactament les mateixes paraules en el mateix ordre i amb la mateixa puntuació.
  Aquesta opció no es pot aplicar sobre la cerca "Paraula clau" .
 • Fullejar l'índex triat
  Amb aquesta opció podeu fullejar la llista ordenada dels termes a l'índex triat, comenēant a partir del terme entrat.
  Recomanem aquesta cerca pels impressors i les ciutats.

Podeu usar ? (interrogant) per emmascarar un caràcter qualsevol.
Per exemple, adri?n recupera Adrian i Adrien.

Podeu usar * (asterisc) per truncar un nombre indeterminat de caràcters.
Per exemple, jose* recupera José, Josep i Joseph.


© Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. Tots els drets reservats
Comentaris